Význam TPM při zavádění štíhlé výroby

Máte kompletní a systémově řízené pasporty strojních zařízení? Máte zavedený systém posuzovaní údržby po poruše a preventivních opatření? Víte co jsou základní principy TPM? Máte objektivně nastavenou preventivní údržbu? Jak se vám daří zavádět prediktivní údržbu? Víte jak využít digitalizaci při tvorbě nebo aktualizaci programů údržby. Pokud ještě ne, podělíme se s Vašimi zaměstnanci o zkušenosti získané v údržbě dlouholetou praxí.

Lektoři

Ing. Karel Mayer, Ph.D., MBA
Ing. Karel Mayer, Ph.D., MBA

Je absolventem hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO Ostrava, technické fakulty ČZU v Praze a European school of business and management. Pracuje jako technický ředitel v chemickém průmyslu.

Publikoval řadu vědeckých a odborných příspěvků v oblasti TPM, průmyslového inženýrství a technické diagnostiky. Je předsedou výboru údržby při SCHP ČR.

Působí také jako lektor, školitel a auditor pro oblast průmyslového inženýrství, TPM, risk managementu a projektového managementu pro významné tuzemské i zahraniční konzultační společnosti.

Program semináře

jednodenní seminář (9:00 - 16:00 hodin)
Dopolední blok
  • Začlenění údržby ve společnosti – principy štíhlé výroby
  • Náklady a nákladovost údržby, vitalizace pracoviště
  • TPM - cíle, strategie, metoda, analýza ztrát, CEZ, základní prvky

Odpolední blok
  • Program údržby, tvorba programů údržby, koncepty/typy údržeb
  • Kontrola, audity, postup zavádění, specifika, předpoklady a přínosy
  • Základní dokumenty, kvalita a zlepšování procesu
  • Systém vzdělávání - matice znalostí a dovedností, matice zastupitelnosti
  • Technická diagnostika a prevence, základ pro implementaci strategie 4.0 v údržbě

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.