Význam TPM při zavádění štíhlé výroby

Máte kompletní a systémově řízené pasporty strojních zařízení? Máte zavedený systém posuzovaní údržby po poruše a preventivních opatření? Víte co jsou základní principy TPM? Máte objektivně nastavenou preventivní údržbu? Jak se vám daří zavádět prediktivní údržbu? Víte jak využít digitalizaci při tvorbě nebo aktualizaci programů údržby. Pokud ještě ne, podělíme se s Vašimi zaměstnanci o zkušenosti získané v údržbě dlouholetou praxí.

Lektoři

Ing. Jan Škarka
Ing. Jan Škarka

Certifikovaný specialista BOZP a PO, dlouholetý praktik se zkušenostmi v oblasti řízení údržby, řízení výroby, řízení výstavby, kolaudací a najíždění nových provozů i celých závodů /BOSAL,TPCA,MCSYNCRO, s bohatými zkušenostmi zejména z automotive odvětví. Je místopředsedou České společnosti pro údržbu, kde se jako specialista účastní auditů údržby ve společnostech, které o audit požádají. Specializuje se na nová netradiční řešení kritických situací.

Ing. Bohumil Polanka

Lektor s dlouholetou praxí v řízení údržby. Pracoval v údržbě jako konstruktér, vedoucí provozu, úseku základních prostředků a energetiky a vedoucí provozní techniky ŠKODA AUTO a.s. V automobilce se podílel na zavádění progresivních metod řízení včetně zavádění a řízení aktivit TPM. Je členem předsednictva České společnosti pro údržbu. Působí jako koordinátor a lektor vzdělávacích aktivit, je členem skupiny auditorů a poradcem pro TPM a aktivity v oblasti údržby.

Program semináře

jednodenní seminář (9:00 - 16:00 hodin)
Dopolední blok
  • Začlenění údržby ve společnosti – principy štíhlé výroby
  • Náklady a nákladovost údržby, vitalizace pracoviště
  • TPM - cíle, strategie, metoda, analýza ztrát, CEZ, základní prvky

Odpolední blok
  • Program údržby, tvorba programů údržby, koncepty/typy údržeb
  • Kontrola, audity, postup zavádění, specifika, předpoklady a přínosy
  • Základní dokumenty, kvalita a zlepšování procesu
  • Systém vzdělávání - matice znalostí a dovedností, matice zastupitelnosti
  • Technická diagnostika a prevence, základ pro implementaci strategie 4.0 v údržbě

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.