Nová přihláška: Optimalizace preventivní údržby se zaměřením na prediktivní údržbu

Přihlašovaná osoba (účastník)
před jménem
za jménem