Vedení společnosti

doc. Ing. Martin Pexa, Ph.D.
Předseda

doc. Ing. Martin Pexa, Ph.D.

tel.: +420 606 322 732
pexa@tf.czu.cz

Ing. Jan Škarka
Místopředseda

Ing. Jan Škarka

tel.: +420 724 530 600
skarka@udrzba-cspu.cz

Ing. Jan Hroch
Výkonný ředitel

Ing. Jan Hroch

+420 732 385 196
hroch@udrzba-cspu.cz

Předsednictvo

 • doc. Ing. Martin Pexa, Ph.D.
 • Ing. Jan Hroch
 • Ing. Jan Škarka
 • Ing. Jan Klement
 • Ing. Tomáš Hladík, M.Sc., Ph.D.
 • Ing. Miroslav Horák
 • prof. Ing. Josef Pošta, CSc.
 • Ing. Bohumil Polanka
 • Ing. Jaroslav Jakub
 • doc. Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D.

Dozorčí rada

 • Petr Šeda
 • Jaroslav Horák
 • Jiří Posekaný

Odborné skupiny

Vzdělávání

doc. Ing. Martin Pexa, Ph.D.

prof. Ing. Václav Legát, DrSc.

Benchmarking

Ing. Tomáš Hladík, M.Sc.

doc. Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D.

Audity

Ing. Jan Hroch

Ing. Jan Škarka