Nadcházející události

31.10.2019 - 24.04.2020
Česká zemědělská univerzita, Praha - Suchdol

Kurz Manažer údržby je harmonizovaný s požadavky EFNMS, akreditovaný MŠMT a zakončený akreditovaným certifikátem.

Ještě 4 volná místa v kurzu .

Kurz je možno využít pro rekvalifikaci pracovníků.

Kurz naplňuje požadavky normy ČSN EN 15628:2015 Údržba - kvalifikace pracovníků údržby.

Finanční prostředky na kurz možno čerpat z dotačních programů např. grant POVEZ II.

Cílová skupina:

Manažeři údržby, asset manažeři, facility manažeři, vedoucí údržby, hlavní mechanici, TPM facilitátoři apod. s vysokoškolským i středoškolským předchozím vzděláním.

Cíl výuky a tréninku:

Cílem vzdělávání a tréninku je seznámit účastníky kurzu se základními požadavky managementu majetku obecně a strojního zařízení zvláště včetně všech aspektů managementu údržby. Účastníci dostanou nejenom odpovědi na odborný obsah výše položených otázek, ale bude jim vysvětleno a objasněno mnoho dalších otázek z oblasti organizace a řízení údržby, provozní spolehlivosti strojů, technologie udržování, diagnostiky a oprav a počítačové podpory řízení údržby. Trénink probíhá pomocí případových studií a příkladů z praxe. V neposlední řadě je kladen důraz na uplatňování zásad ekonomického myšlení v managementu údržby.

 

07.11.2019 - 13.02.2020
Česká zemědělská univerzita, Praha - Suchdol

Česká společnost pro údržbu (ČSPÚ) poskytuje jediné a komplexní vzdělávání a trénink Mistra údržby v České republice, harmonizovaný s požadavky Evropské federace národních společností pro údržbu (EFNMS). 

Kurz naplňuje požadavky normy ČSN EN 15628:2015 Údržba - kvalifikace pracovníků údržby.

Finanční prostředky na kurz možno čerpat z dotačních programů např. grant POVEZ II.

Cílová skupina: mistři údržby 

Cíl výuky a tréninku:

Cílem vzdělávání a tréninku je seznámit účastníky kurzu se základními požadavky na práci mistra údržby.

 

03.01.2020 - 27.03.2020
Česká zemědělská univerzita, Praha - Suchdol

Komplexní vzdělávání a trénink Technika údržby v České republice, harmonizovaný s požadavky Evropské federace národních společností pro údržbu (EFNMS) a s plnohodnotným personálním certifikátem poskytuje Česká společnost pro údržbu (ČSPÚ). Kurz Technik údržby je harmonizován s kurzem Manažer údržby (MÚ) tak, že je umožněno absolventům TÚ pokračovat v nástavbovém studiu a získat plnohodnotný certifikát MÚ v některém z následujících běhů.

Kurz naplňuje požadavky normy ČSN EN 15628:2015 Údržba - kvalifikace pracovníků údržby.

Finanční prostředky na kurz možno čerpat z dotačních programů např. grant POVEZ II.

Cílová skupina: Technici údržby se středoškolským i vysokoškolským vzděláním se zaměřením na informační systémy, tvorbu programů údržby, provozní spolehlivost strojů, technickou diagnostiku, prediktivní údržbu a technologii údržby.

Cíl výuky a tréninku: Cílem vzdělávání a tréninku je seznámit účastníky kurzu (techniky údržby) se základními požadavky a znalostmi uplatňování nástrojů podporujících správný management údržby.

 

14.01.2020
Česká zemědělská univerzita, Praha - Suchdol

Lektor: Ing. Jan Klement

Odborný seminář - NOVINKA
Cíl semináře -Seznámit účastníky semináře s důvody vzniku poškození valivých ložisek, s jednotlivými typy poškození (dle normy ISO 15243), principy jejich vzniku. Sdílet s nimi dlouholeté zkušenosti z analýz takovýchto poškození a předat doporučení pro omezení / zamezení vzniku poškození valivých ložisek na jejich zařízeních.

Komu je seminář určen
pro manažersky a technicky orientované pracovníky údržby, kteří jsou zodpovědní za řešení problémů a za zlepšování programů údržby výrobního zařízení, dále pak pro inženýry vývojových center a konstrukčních kanceláří.

21.01.2020
Česká zemědělská univerzita Praha - Suchdol

Lektor: Ing. Tomáš Hladík, M.Sc., Ph.D.
Cíl semináře : Společně s odborníkem se zamyslíte nad procesem nákupu a řízení zásob náhradních dílů. Seznámíte se možnými cestami k vysněnému cíli každého údržbáře – „ mám správný náhradní díl ve správném okamžiku a nemám na skladě LEŽÁKY“

Komu je seminář určen:
pro manažery s odpovědností za výrobu, údržbu a investice, manažery údržby, hlavní mechaniky, vedoucí a mistry údržby a další odborníky z oblasti údržby.

04.02.2020
Česká zemědělská univerzita, Praha - Suchdol

Lektor: prof. Ing. Josef Pošta, CSc.
Cíl semináře - seznámit účastníky semináře s novinkami a trendy v technologiích pro preventivní údržbu a opravy strojů.

Komu je seminář určen
pro manažery s odpovědností za výrobu, údržbu a investice, manažery údržby, hlavní mechaniky, vedoucí a mistry údržby a další odborníky z oblasti údržby.

23.10.2019 - 24.10.2019
Konferenční centrum AV zámek Liblice

ÚDRŽBA 2019 - „Management údržby musí být holistický – celek je důležitější než jeho části.“

Omlouváme se, ale kapacita akce je již kompletně naplněna.

Vážení přátelé a kolegové,

zveme Vás na 16.ročník MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ KONFERENCE  ÚDRŽBA 2019, která se koná 23. a 24.10.2019 na zámku Akademie věd Liblice.

Záštitu MPO udělil konferenci místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA.

Jménem přípravného výboru konference a České společnosti pro údržbu Vás zveme k aktivní účasti a zapojení do odborného programu a diskuse mezinárodní konference ÚDRŽBA 2019.

Podělte se o vaše zkušenosti a pomozte zprostředkovat objektivní a aktuální přenos informací o vývoji údržby do průmyslových a jiných organizací, o údržbářských systémech, organizaci údržby a informačních systémech údržby včetně nových pohledů na Údržbu 4.0 ve světě a v ČR.

V rámci doprovodného programu mají firmy možnost prezentovat své výrobky a služby, stát se partnerem konference a umístit své LOGO do materiálů konference.

Videa
30.10.2019 - 31.10.2019
Palazzo Dei Congressi, Lugano, Switzerland

World Maintenance Forum 2019

The International Maintenance Association (IMA) with great pleasure invites your esteemed organization to participate in the

“World Maintenance Forum 2019”

Under the theme

“First Global Meeting of Maintenance Societies”
A Worldwide Overview of Current Practice of Maintenance Training and Education

The conference will be held at The Convention Center (Palazzo Dei Congressi), Lugano, Switzerland on 30 - 31 Oct 2019.

The International Maintenance Association (IMA) is a worldwide organization comprising members of 30 countries on five major continents particularly with members from North America, South America, Africa, Australia, the Middle East, the Far East, and Europe. Members include researchers, senior managers, and Subject Matter Experts, in maintenance industry, specialists, curriculum developers, and trainers in different field. This cluster aims to enhance the physical assets maintenance management.

The IMA vision is “Global Platform for Knowledge Exchange of Effective Maintenance Practices and Management.

The IMA has chosen the 2019 conference theme after conducting a survey among a committee of many subject matter experts, Maintenance specialists, and academics from different parts of the globe.

This specialized COMMITTEE is working on this theme and preparing a study on “Worldwide Overview of Current Practice of Maintenance Education and Training (ME&T)” in order to find out what are theshortcomings within ME&T in order to reach the BEST formula of (MT&E) globally and make it as a guideline at international level to help local and regional organizations/ associations to plan and strategically develop their Maintenance Training and education plans. This is also to make best value in Budgeting, Maintenance planning & scheduling and maintenance optimization.

The study is being conducted by a co-operative team of International Experts to assess the CURRENT approaches to the Education, Training and Apprenticeships of those involved in the maintenance activities.

The study implemented a scan of global training literature. The scan benchmarked that training literature against pre-described best practice, conducted a gap analysis for each identified product, and recommended a desired maintenance practice competency set and supporting training program.

A REPORT of the study and the findings are subjected to review and debate by international O&M experts from Maintenance Societies worldwide during the IMA World Maintenance Forum 2019. Detailed workshops about the conference will be also offered during the conference period and these workshops will soon be announced.

Conference attendees (Maintenance Societies, Institutes, and Organizations) will benefit free registration for maximum two (2) attendees of each. Any society, organization, etc.)  Wishes to have extra number of attendees will have to pay the registrations fee for the extra attendees (€500 per person).

A link to Sponsorship and Registration form is attached for your attention. The concept notes and Draft agenda will be sent to you at a later stage and will also be posted on the International Maintenance Association official website (www.ima-world.org).

Sponsorship Registration

Maintenance Societies can RSVP free no later than 31 August 2019 by filling the Online Registration Form or visiting our website www.ima-world.org  

Registration fees for application received after 31 August 2019 is subjected to charge € 500 per person.

For more information, please contact:

Technical Committee Director
Email: tcd@ima-world.org
Phone: (41) 91 225 87 13
www.ima-world.org

World Maintenance Forum 2019

Nově jsme připravili

Dotazník

kvalita údržby

Aktuality
ČSPÚ členům zdarma - Zeppelin tour 2019

Zeppelin tour 2019 - Dimenzování náhradních zdrojů informace o akci zde https://www.lpelektro.cz/skoleni/zeppelin-tour-2019-dimenzovani-nahradnich-zdroju Jak se vyvarovat hrubých chyb při návrhu záložních zdrojů, kde je možno zdarma získat program pro dimenzování náhradních zdrojů, mnoho dalších praktických rad k návrhu i montáži náhradních zdrojů, novinky v normách a vyhláškách za poslední období (jedná se například o letošní novou normu ČSN 33 2000-5-56 ed.3, normy na ověřování náhradních zdrojů, novinky z oblasti požárních požadavků a další). 24.10. Praha /...