Členství

Podle stanov ČSPÚ se mohou stát jeho členy právnické i fyzické osoby formou kolektivního nebo individuálního členství. Členství v ČSPÚ umožní využívat všechny informační, metodické a poradenské služby pro zlepšování péče o HM a zvyšování odbornosti pracovníků v této oblasti.

Kolektivní členství

Pro organizace, které chtějí využívat informační zdroje a služby přispívající ke zkvalitnění péče o hmotný investiční majetek jako významné nákladové položky každé organizace.

 • Kolektivní členství je přenosné pro uvedený počet pracovníků
 • Pracovníci vystupují a jednají v zájmu organizace
Poskytované služby pro kolektivní členy
 • Informace o akcích pořádaných ČSPÚ, včetně pozvánek
 • Informace o novinkách v oblasti péče o HM z domova i ze zahraničí
 • Poradenské a expertizní služby v oblasti péče o HM za využití předních odborníků za výhodnějších finančních podmínek
 • SW podpora údržby aplikovaná na konkrétní podmínky za výhodnějších cenových podmínek
 • Sleva na odborné akce ČSPÚ
 • Propagace výrobků a služeb na internetové stránce ČSPÚ
Roční členské příspěvky
 • Jeden pracovník 3.500,- Kč
 • Dva pracovníci 5.000,- Kč
 • Tři pracovníci 7.500,- Kč
 • Pět pracovníků 10.000,- Kč
 • Deset pracovníků 20.000,- Kč

Individuální členství

Pro osoby z výrobní i nevýrobní oblasti, jejichž profesní zájem směřuje do oblasti péče o HM.

 • Individuální členství je nepřenosné
 • Individuální člen nereprezentuje organizaci v níž je zaměstnán
 • Roční členský příspěvek - 300,- Kč
Poskytované služby pro individuální členy
 • Informace o všech akcích pořádaných ČSPÚ, včetně pozvánek
 • Informace o novinkách v oblasti péče o HM z domova i ze zahraničí
 • Sleva na odborné akce ČSPÚ
 • Možnosti osobní angažovanosti na expertizních a poradenských službách ČSPÚ