Podle stanov ČSPÚ se mohou stát jeho členy právnické i fyzické osoby formou kolektivního nebo individuálního členství. Členství v ČSPÚ umožní využívat všechny informační, metodické a poradenské služby pro zlepšování péče o HM a zvyšování odbornosti pracovníků v této oblasti.

Kolektivní členství

Pro organizace, které chtějí využívat informační zdroje a služby přispívající ke zkvalitnění péče o hmotný investiční majetek jako významné nákladové položky každé organizace.

 • kolektivní členství je přenosné pro uvedený počet pracovníků
 • pracovníci vystupují a jednají v zájmu organizace
Kolektivním členům budou poskytovány:
 • informace o všech akcích pořádaných ČSPÚ, včetně pozvánek
 • informace o novinkách v oblasti péče o HM z domova i ze zahraničí
 • poradenské a expertizní služby v oblasti péče o HM za využití předních odborníků za výhodnějších finančních podmínek
 • SW podpora údržby aplikovaná na konkrétní podmínky za výhodnějších cenových podmínek
 • sleva vložného na odborné akce dle zvolené výše ročního příspěvku kolektivního člena
 • propagace výrobků a služeb na internetové stránce ČSPÚ
Členské příspěvky dle počtu pracovníků
3.500,- Kč Výhody a slevy na akce ČSPÚ pro jednoho pracovníka
5.000,- Kč Výhody a slevy na akce ČSPÚ pro dva pracovníky
7.500,- Kč Výhody a slevy na akce ČSPÚ pro tři pracovníky
10.000,- Kč Výhody a slevy na akce ČSPÚ pro pět pracovníků
20.000,- Kč Výhody a slevy na akce ČSPÚ pro deset pracovníků

Individuální členství

Pro osoby z výrobní i nevýrobní oblasti, jejichž profesní zájem směřuje do oblasti péče o HM.

 • Individuální členství je nepřenosné
 • individuální člen nereprezentuje organizaci v níž je zaměstnán
Individuálním členům budou poskytovány:
 • informace o všech akcích pořádaných ČSPÚ, včetně pozvánek
 • informace o novinkách v oblasti péče o HM z domova i ze zahraničí
 • slevy vložného na všechny akce ČSPÚ
 • možnosti osobní angažovanosti na expertizních a poradenských službách ČSPÚ
Podmínkou individuálního členství je zaslání přihlášky a zaplacení ročního členského příspěvku:
členský příspěvek 300,- Kč