Akreditované kurzy

Každoročně pořádáme akreditované kurzy dle normy - ČSN EN 15628:2015 - a to jako jediní v ČR.

Programy kurzů jsou plně harmonizovány s požadavky na kvalifikaci a kompetence pracovníků údržby a s požadavky Evropské federace národních společností údržby (EFNMS).

Kurzy pravidelně vypisujeme jednou ročně jako veřejné.

Kurzy "Mistr údržby" a "Technik údržby" připravíme i na míru organizacím
 • Přizpůsobíme obsah i rozsah kurzu specifickým požadavkům organizace
 • Vyškolíme pracovníky přímo ve vašem prostředí
 • Optimální počet pro realizaci ve vaší organizaci je 10 – 15 účastníků

Manažer údržby

Komplexní vzdělávání a trénink Manažera údržby v České republice.

Program harmonizovaný s požadavky Evropské federace národních společností pro údržbu (EFNMS), doplněn personálním certifikátem (poskytuje Česká společnost pro údržbu).

 • Je Váš manažer údržby (vedoucí údržby, hlavní mechanik, asset manažer) dostatečně způsobilý zvládat a uplatňovat požadavky světové excelence v managementu majetku a jeho údržby?
 • Ovládá Váš manažer údržby všechny moderní metody organizace a řízení (QMS, 5S, TPM, FMECA, RCM, řízení lidských zdrojů, plánování a rozvrhování údržby, logistika ND, audit, benchmarking a outsourcing údržby, legislativní požadavky na bezpečnost v údržbě apod.) strojního zařízení a jeho údržby?
 • Dokáže aplikovat zásady managementu provozní spolehlivosti výrobního zařízení do oblasti preventivní a prediktivní údržby, zvyšování pohotovosti (bezporuchovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby), řízení rizik a používat ukazatele spolehlivosti jako indikátory výkonnosti údržby?
 • Dovede se orientovat ve výběru správného software pro podporu řízení údržby a zná zásady jeho správného využívání a uplatňování ve své organizaci?
 • Má přehled o všech moderních technologiích čištění, mazání, diagnostiky, renovace a oprav strojního zařízení?
 • Umí dosáhnout nejvyšší efektivity zařízení (produktivity), s nejnižšími náklady a účinně motivovat údržbářský personál a přispívat k růstu zisku organizace?
Přínosy výuky a tréninku
 • Výuka a trénink Manažera údržby v rozsahu 160 vyučovacích hodin (včetně zpracování závěrečné práce a konzultačních hodin), plně harmonizovaný s požadavky EFNMS a s coachingem závěrečné písemné práce s nejnižšími jednotkovými náklady (Kč/vyučovací hodina) pro účastníka kurzu.
 • Kurz probíhá vždy ve dvoudenních soustředěních v intervalu dva až tři týdny (coaching písemné práce je řešeno individuálně) tak, aby výpadek z pracoviště byl minimalizován.
 • Nabízíme zakončení kurzu standardizovaným personálním certifikátem Manažer údržby ve spolupráci s Českou společností pro jakost (ČSJ), která má tento obor akreditovaný Českým institutem pro akreditaci (ČIA). Certifikát se získává nejenom za účast na tréninku, ale především za prezentaci a obhajobu písemné práce a po úspěšném složení písemné a ústní zkoušky.
 • Kurz je akreditován MŠMT jako rekvalifikační kurz.
 • Garance vysoce kvalifikovaných lektorů z oblasti vysokých škol, poradenských firem a zkušených manažerů a techniků údržby s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti managementu majetku a jeho údržby.
 • Přizpůsobení metody výuky a tréninku potřebám účastníků.
 • Písemné závěrečné práce a jejich obsah je plně podřízeny potřebám a požadavkům organizací účastníka kurzu a jejich řešitelé jsou coachovány předními odborníky.
Cílová skupina
 • Manažeři údržby
 • Asset manažeři
 • Facility manažeři
 • Vedoucí údržby
 • Hlavní mechanici
 • TPM facilitátoři

Mistr údržby

Komplexní vzdělávání a trénink Mistra údržby v České republice.

Program harmonizovaný s požadavky Evropské federace národních společností pro údržbu (EFNMS), doplněn personálním certifikátem (poskytuje Česká společnost pro údržbu).

 • Je Váš mistr údržby dostatečně způsobilý zvládat a uplatňovat požadavky světové excelence v managementu údržby?
 • Ovládá Váš mistr údržby všechny moderní metody organizace a řízení (řízení lidských zdrojů, plánování a rozvrhování údržby, legislativní požadavky na bezpečnost v údržbě apod.) strojního zařízení a jeho údržby?
 • Uplatňuje správnou motivaci údržbářského personálu?
 • Dokáže aplikovat zásady managementu provozní spolehlivosti výrobního zařízení do oblasti preventivní a prediktivní údržby a zvyšování pohotovosti?
 • Dovede používat počítačovou podporu řízení údržby?
 • Má přehled o všech moderních technologiích čištění, mazání, diagnostiky, renovace a oprav strojního zařízení?
Přínosy výuky a tréninku
 • Výuka a trénink Mistra údržby v rozsahu 64 vyučovacích hodin, plně harmonizovaný s požadavky EFNMS a s nejnižšími jednotkovými náklady (Kč/vyučovací hodina) pro účastníka kurzu.
 • Kurz probíhá vždy ve jednodenních soustředěních v intervalu dva až tři týdny tak, aby výpadek z pracoviště byl minimalizován.
 • Garance vysoce kvalifikovaných lektorů z oblasti vysokých škol, poradenských firem a zkušených manažerů údržby s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti managementu majetku a jeho údržby.
 • Přizpůsobení metody výuky a tréninku potřebám účastníků.
Cílová skupina
 • Mistři údržby

Technik údržby

Komplexní vzdělávání a trénink Technika údržby v České republice.

Program harmonizovaný s požadavky Evropské federace národních společností pro údržbu (EFNMS), doplněn personálním certifikátem (poskytuje Česká společnost pro údržbu).

 • Je Váš technik údržby dostatečně způsobilý zvládat a uplatňovat požadavky světové excelence v řešení technických problémů údržby majetku?
 • Ovládá Váš technik údržby všechny moderní nástroje – techniky (QMS, FMECA, RCM, RCFA, plánování a rozvrhování údržby, logistika ND, audit a benchmarking údržby, základy spolehlivosti – bezporuchovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby, technologie udržování, diagnostiky a oprav apod.) podporující řízení údržby strojního zařízení?
 • Dokáže aplikovat zásady managementu provozní spolehlivosti výrobního zařízení do oblasti preventivní a prediktivní údržby, zvyšování pohotovosti (bezporuchovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby), řízení rizik a používat ukazatele spolehlivosti jako indikátory výkonnosti údržby?
 • Dovede se orientovat ve výběru správného software pro podporu řízení údržby a zná zásady jeho správného využívání a uplatňování ve své organizaci?
 • Má přehled o všech moderních technologiích čištění, mazání, diagnostiky, renovace a oprav strojního zařízení?
Přínosy výuky a tréninku
 • Výuka a trénink Technika údržby v rozsahu 104 vyučovacích hodin, plně harmonizovaný s požadavky EFNMS a s nejnižšími jednotkovými náklady (Kč/vyučovací hodina) pro účastníka kurzu.
 • Kurz probíhá v šesti dvoudenních soustředěních a v jednom jednodenním soustředění v intervalu dva až tři týdny tak, aby výpadek z pracoviště byl minimalizován.
 • Garance vysoce kvalifikovaných lektorů z oblasti vysokých škol, poradenských firem a zkušených manažerů a techniků údržby s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti managementu majetku a jeho údržby.
 • Přizpůsobení metody výuky a tréninku potřebám účastníků.
Cílová skupina
 • Technici údržby
 • Informační systémy
 • Tvorbu programů údržby
 • Provozní spolehlivost strojů
 • Technická diagnostika
 • Prediktivní údržba

Místo konání

Kurzy se konají ve výukovém centru Technické fakulty, České zemědělské univerzity v Praze