Analýza ztrát a rizik

Máte „pocit“, že ve vašich procesech dochází ke ztrátám? Neumíte tyto ztráty nalézt a pojmenovat? Nevíte jak stanovit priority jejich řešení? Nevíte jak tyto ztráty eliminovat? Neznáte míru rizika jednotlivých ztrát? Pokud ještě ne, podělíme se s Vašimi zaměstnanci o zkušenosti získané v údržbě dlouholetou praxí.

Lektoři

Ing. Karel Mayer, Ph.D., MBA
Ing. Karel Mayer, Ph.D., MBA

Je absolventem hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO Ostrava, technické fakulty ČZU v Praze a European school of business and management. Pracuje jako technický ředitel v chemickém průmyslu.

Publikoval řadu vědeckých a odborných příspěvků v oblasti TPM, průmyslového inženýrství a technické diagnostiky. Je předsedou výboru údržby při SCHP ČR.

Působí také jako lektor, školitel a auditor pro oblast průmyslového inženýrství, TPM, risk managementu a projektového managementu pro významné tuzemské i zahraniční konzultační společnosti.

Program semináře

jednodenní seminář (9:00 - 16:00 hodin)
Dopolední blok
  • Co jsou ztráty a kde je hledat
  • Jak třídit ztráty podle významu, PARETO analýza
  • Metrika ztrát a jejich vztah k výrobním procesům

Odpolední blok
  • Management rizik, odhalování a identifikace slabých míst
  • Praktické příklady a workshop

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.