LEAN – lidská část Six Sigma

Rychleji, lépe a levněji. To je požadavek dnešní doby. Chcete vědět, jak tyto tři proti sobě jdoucí požadavky zákazníků zvládnout? Odpověděli jste ano? Pak se hlásíte do správného semináře! Ukážeme si řadu technik, které můžete ve své firmě využít a zapojit lidi do zlepšování procesů. Respektive odstraňování plýtvání, které vás zdržuje, zvyšuje vám náklady a často i snižuje kvalitu.

Lektoři

Karel Viták
Karel Viták

Absolvoval Obchodní akademii. Prošel různými pozicemi v malo/velkoobchodě a výrobní firmě. Ve výzkumné agentuře byl spolumajitel a obchodní a marketingový ředitel.

Jako certifikovaný lektor, poradce a kouč se specializuje na poradenství a s tím spojené vzdělávání v oblastech managementu, marketingu, obchodu a výroby. Od tvorby marketingových plánů přes Lean, 5S, TPM až po spolujízdy s prodejci. Cílem je zlepšit postupy a zvýšit tak ziskovost minimalizací plýtvání.

Program semináře

jednodenní seminář (9:00 - 16:00 hodin)
Dopolední blok
  • Co je to LEAN Lean / Six Sigma
  • Procesní řízení tok hodnot, plýtvání, CEZ
  • Individuální techniky zlepšování Kaizen (5S, 5x Proč?)
  • Teorie omezení Význam pro přístup ke zlepšování

Odpolední blok
  • Kolektivní techniky zlepšování Kaskádové workshopy DMAIC, PDCA
  • Brainstorming Řešitelská porada, graf Ishikawa, kritická analýza procesu

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.