Legislativa v údržbě hmotného majetku a povinnosti organizace ve vazbě na BOZP

Zajímá Vás legislativa související s péčí o hmotný majetek a povinnosti Vaší společnosti ve vazbě na BOZP? Máte systémově řízený přístup k otázkám BOZP vašich a externích pracovníků? Zajímá Vás význam pasportů strojních zařízení? Máte zavedený systém posuzovaní rizik pro pracovníky údržby a kontroly preventivních opatření. Máte přehled o legislativních požadavcích na vyhrazená zařízení? Máte dostatečně proškolené pracovníky v oboru elektro? Chcete se seznámit se zkušenostmi praktiků? Jak se vám daří zavádět nová bezpečnostní patření? Rádi se podělíme s vašimi zaměstnanci o zkušenosti získané v údržbě dlouholetou praxí.

Lektoři

Ing. Jan Škarka
Ing. Jan Škarka

Certifikovaný specialista BOZP a PO, dlouholetý praktik se zkušenostmi v oblasti řízení údržby, řízení výroby, řízení výstavby, kolaudací a najíždění nových provozů i celých závodů (BOSAL, TPCA, MCSYNCRO), s bohatými zkušenostmi zejména z automotive.

Je místopředsedou České společnosti pro údržbu, kde se jako specialista účastní auditů údržby. Specializuje se na nová netradiční řešení kritických situací.

Jaroslav Jakoubek
Jaroslav Jakoubek

Revizní technik s profesní praxí od dílenské výroby rozváděčů, montáží průmyslové a bytové instalace, včetně řídících a vizualizačních systémů M a R. Pracoval jako konstruktér elektro a později jako vedoucí technické skupiny a servisu.

Nyní působí jako vedoucí útvaru elektro a svojí profesní náplň zdokonaluje aktivní revizní činností vyhrazených elektrických zařízení, z kterých čerpá poznatky diference teorie a praxe. Je členem České společnosti pro údržbu.

Program semináře

jednodenní seminář (9:00 - 16:00 hodin)
Dopolední blok
  • Organizace společnosti a zákonné povinnosti
  • Provozní dokumentace
  • Legislativní požadavky
  • Standardy procesního řízení

Odpolední blok
  • Zákonná školení zaměstnanců
  • Vyhrazená technická zařízení
  • Příklady zásahů do výrobků, ztráta platnosti ES prohlášení o shodě původního výrobce
  • Elektro údržba v praxi
  • Příklady z revizních prohlídek
  • Technická diagnostika a prevence, základ pro implementaci strategie 4.0 v údržbě

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.