Legislativa v údržbě, zákon 250, vyhrazená technická zařízení

Seminář je určen pro ty zájemce, kteří mají ve své správě vyhrazené technické zařízení. Po nabytí účinnosti nové legislativy k 1.7.2022 se toho pro provozovatele a odpovědné osoby dost změnilo. Na semináři se dozvíte, co tyto změny obnáší a na co se máte připravit, abyste byli v souladu s legislativou.

Neomezíme se jen na Zákon 250/2021 Sb., ale projdeme další platnou legislativou, která se dotýká údržby a která má dopad na trestně právní odpovědnost odpovědných osob. Také se dozvíte, jak lze tyto legislativní změny uchopit jako příležitost k digitalizaci údržby a správy majetku.

Lektoři

Vladimír Baletka
Vladimír Baletka

Má stavební vzdělání a za více než 20 let praxe na středních a vyšších manažerských pozicích ve firmách z oboru stavebnictví, energetika a FM s ročním obratem od 100.mil.Kč až do 1,0 mld. Kč získal poměrně velké množství praktických zkušeností s nastavováním funkčních firemních procesů při souběžné optimalizaci provozních nákladů a pod podmínkou respektování ekonomických možností firmy.

Působí jako FM konzultant a Technik BOZP v oboru Facility management a jeho „vášní“ je digitalizace FM.

Program semináře

jednodenní seminář (9:00 - 16:00 hodin)
Úvod do platné legislativy v oblasti údržby
 • Legislativa z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví osob, bezpečnosti práce a bezpečného pracoviště
 • Bezpečný provoz vyhrazeného a nevyhrazeného TZ
 • Trestně právní odpovědnost osob vyplývající z provozu technických zařízení
 • Digitalizace v údržbě a správě majetku

Legislativa VTZ – Zákon 250/2021 Sb. a navazujících prováděcích předpisů
 • Zákon 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ
  • NV 190/2022 Sb. o VTZ elektrických a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
  • NV 191/2022 Sb. o VTZ plynových a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
  • NV 192/2022 Sb. o VTZ tlakových a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
  • NV 193/2022 Sb. o VTZ zdvihacích a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 • Ověření znalostí závěrečným testem

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.