Management údržby a zavádění nejlepší praxe

Hlavním cílem semináře je výměna zkušeností se zaváděním nejlepší údržbářské praxe v podniku. Manažersky a technicky orientovaní pracovníci údržby, kteří jsou zodpovědní za zlepšování programů údržby budou moci mezi sebou diskutovat, které postupy fungují a které ne. A též vyslechnout, jak to dělá SKF a jaké jsou výsledky.

Lektoři

Ing. Roman Bauer
Ing. Roman Bauer

Ing. Roman Bauer je zkušený profesionál v oblasti průmyslové výroby s prokazatelnými manažerskými a poradenskými zkušenostmi. Pracoval 11 let jako manažer výroby a výrobní ředitel, 10 let jako management konzultant. Nyní už několik let působí jako lean manažer a člen vedení společnosti SKF Lubrication Systems CZ a certifikovaný trenér Lean Six Sigma pro společnost Pricewaterhouse Coopers.

Program semináře

jednodenní seminář (9:00 - 16:00 hodin)
Dopolední blok
  • Koncepty a programy nejlepší praxe v údržbě, důvody našich rozhodnutí
  • Strategie údržby - hezká slova nebo něco užitečného?
  • Jak se dá hodnotit kritický význam zařízení
  • Dobrá organizace dílen údržby, k čemu slouží

Odpolední blok
  • Odstraňování poruch, rozvoj dovedností řešení problému
  • Prediktivní údržba velký hit, mluví o tom všichni...
  • Řízení údržby podle klíčových ukazatelů
  • Nástrahy implementace informačního systému údržby

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.