Proč stroje selhávají, zavedení strategie nulových poruch

Seminář je určen pro odborníky a vedoucí pracovníky údržby, kvality výroby, pracovníky nákupu, inženýry, mistry, mechaniky a servisní techniky. Seminář vychází z požadavků norem ČSN ISO 18436 -1,4 Monitorování stavu a diagnostika strojů a ČSN EN 15628 Kvalifikace pracovníků údržby.

Lektoři

Ing. Jan Novák, CLS
Ing. Jan Novák, CLS

Je absolventem fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, věnoval se studijnímu oboru Kybernetika a řídící technika – umělá inteligence. Je členem STLE (Society of Tribologists and Lubrication Engineers, USA), od roku 2017 je jejím certifikovaným specialistou CLS (Certified Lubrication Specialist). Dále je členem České strojnické společnosti, odborná sekce Tribotechnika.

Přednáší na mezinárodních fórech. Aktivně pracuje na zavádění principů Průmyslu 4.0 do praxe v oblasti tribologie a tribotechniky.

Ing. Milan Soukup
Ing. Milan Soukup

Je absolventem fakulty strojírenských technologií Technické univerzity v Liberci, věnoval se studijnímu oboru technologie obrábění a montáže. Dále absolvoval pedagogickou nadstavbu, obor didaktika odborných předmětů.

Aktivně se zúčastňuje na odborných konferencích a seminářích. Je členem České strojnické společnosti, odborná sekce Tribotechnika. Aktivně pracuje na zavádění principů Průmyslu 4.0 do praxe v oblasti tribologie a tribotechniky.

Program semináře

jednodenní seminář (7:30 - 15:30 hodin)
Dopolední blok
 • Obecné a základní informace
 • Základy tribologie (tření, opotřebení, mazání)
 • Základy tribotechniky
 • Znečištění – definice, druhy
 • Typy a druhy průmyslových olejů a maziv, výběr vhodného typu pro strojní technologie
 • Skladování, manipulace a aplikace olejů a maziv
 • Preventivní péče o průmyslové oleje - Strategie nulových poruch
 • Minimalizace prostojů a úspora náhradních dílů
 • Údržba strojů a zařízení – příčiny a mechanismy poškozování strojů

Odpolední blok
 • Analýzy olejů – základní informace, odběr vzorků, metody a význam sledování stavu olejů
 • Diagnostika strojů pomocí analýz olejů
 • Snižování spotřeby olejů, prodloužení jejich životnosti, doživotní náplně
 • Technologie čištění, filtrace a údržby olejových náplní
 • Způsoby oddělování vody z olejů
 • Optimální postupy výměn olejových náplní
 • Ekonomické přínosy systémové péče
 • Průmysl 4.0 v oblasti mazání, on-line monitoring, senzory

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.