Projektové řízení v údržbě

Seznámíte se s principy, metodami a nástroji řízení projektů v údržbě a společně s odborníkem si ukážete a prodiskutujete jejich aplikaci na praktických příkladech. Uvidíte případové studie projektů odstávek a generálních oprav, implementací organizačních změn a informačních systémů v údržbě především s využitím nástrojů MS Project a Gantter.

Lektoři

Ing. Tomáš Hladík, M.Sc., Ph.D.
Ing. Tomáš Hladík, M.Sc., Ph.D.

Je absolventem technické fakulty ČZU v Praze. Jeho specializací je logistika, se zaměřením na logistiku výrobních procesů a řízení zásob.

Program semináře

jednodenní seminář (9:00 - 16:00 hodin)
Dopolední blok
 • Úvod – principy projektového řízení
 • Plánování projektů
 • Řízení zdrojů
 • Projektový tým, organizační a komunikační struktury projektů

Odpolední blok
 • Řízení rizik v projektech
 • Monitorování a reporting
 • Softwarové nástroje pro řízení projektů (MS Project, Gantter a další)
 • Řízení projektů v multiprojektovém prostředí
 • Případové studie odstávek výroby v energetice, chemii a petrochemii
 • Případová studie projektu implementace RCM
 • Diskuse a závěrečná doporučení

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.