Speciální technologie udržování a oprav strojů

Zkušený odborník vám nabídne ze své široké databáze několik speciálních údržbářských postupů. Mazání, svařování, montáže a opravy šroubových spojů – názorně a s příklady.

Lektoři

prof. Ing. Josef Pošta, CSc.
prof. Ing. Josef Pošta, CSc.

Je absolventem technické fakulty ČZU v Praze, kde pracuje jako profesor. Publikoval více než 200 vědeckých a odborných příspěvků v oblasti jakosti, spolehlivosti a údržby strojů. Je členem předsednictva České společnosti pro údržbu.

Program semináře

jednodenní seminář (9:00 - 16:00 hodin)
Dopolední blok
  • Technické prostředky pro mazání strojů
  • Speciální maziva pro vybrané aplikace
  • Montáž a zajišťování šroubových spojů
  • Rovnání součástí místním povrchovým ohřevem

Odpolední blok
  • Svařování litiny
  • Technologie Metallock pro opravy litinových součástí
  • Technologie pro opravy vnitřních závitů
  • Technologie pro spojování materiálů

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.