Specifika auditů údržby

Máte funkční programy údržby pro stroje? Máte zdůvodněnou údržbu po poruše? Máte nastavenou preventivní údržbu? Jak se vám daří zavádět prediktivní údržbu? Máte systémově řízenou dokumentaci strojních zařízení? Znáte základní principy TPM? Využíváte audity údržby, máte zpracován jejich plán? Jak je provádíte? Dokumentujete výsledky a hodnotíte plnění nápravných opatření? Pokud ještě ne, podělíme se s Vámi o zkušenosti získané v údržbě dlouholetou praxí.

Lektoři

Václav Šimek
Václav Šimek

Certifikovaný manažer údržby, který celý svůj profesní život strávil na údržbě a to od technických pozic až po manažerské.

V minulosti se specializoval na transfery výrob v rámci závodů po celém světě.

Více jak 20 let strávil v automobilovém průmyslu ve firmách Saar Gummi , Siemens VDO , Continental a nyní působí ve firmě Vitesco Technologies na pozici Head of maintenance. Je členem předsednictva České společnosti pro údržbu, kde sdílí své zkušenosti včetně principů štíhlé údržby.

Ing. Jan Hroch
Ing. Jan Hroch

Je absolventem ČVUT Praha, fakulty strojní. Jako certifikovaný Manažer kvality a Manažer údržby působil více jak 10 let v oblasti řízení jakosti a 20 let praxe má za sebou na manažerských pozicích v řízení procesů údržby a správy, od manažera údržby, přes ředitele údržby až po generálního ředitele.

Je členem České společnosti pro jakost a členem předsednictva a výkonným ředitelem České společnosti pro údržbu. Jeho specializací je oblast procesního řízení, řízení změn, auditů procesů a koučování a vzdělávání pracovníků údržby.

Program semináře

jednodenní seminář (9:00 - 16:00 hodin)
Dopolední blok
 • Základní pojmy
 • Koncepty/metody údržby
 • Požadavky na údržbu
 • Komplexní produktivní údržba – TPM
 • Systém jakosti a údržba
 • Požadavky norem na údržbu - ISO 9000, QS 9000, VDA 6.1 a VDA 6.3, ISO/TS 16949 a ISO 14 000

Odpolední blok I
 • Cíle auditu
 • Druhy auditů
 • Plán auditu
 • Techniky provádění auditu
 • Provedení auditu
 • Ukončení auditu

Odpolední blok II
 • Dokumentace auditu
 • Zpráva z auditu
 • Struktura auditu dle EFNMS
 • Chování auditora

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.