Specifika auditů údržby

Máte funkční programy údržby pro stroje? Máte zdůvodněnou údržbu po poruše? Máte nastavenou preventivní údržbu? Jak se vám daří zavádět prediktivní údržbu? Máte systémově řízenou dokumentaci strojních zařízení? Znáte základní principy TPM? Využíváte audity údržby, máte zpracován jejich plán? Jak je provádíte? Dokumentujete výsledky a hodnotíte plnění nápravných opatření? Pokud ještě ne, podělíme se s Vámi o zkušenosti získané v údržbě dlouholetou praxí.

Lektoři

Ing. Jan Škarka
Ing. Jan Škarka

Certifikovaný specialista BOZP a PO, dlouholetý praktik se zkušenostmi v oblasti řízení údržby, řízení výroby, řízení výstavby, kolaudací a najíždění nových provozů i celých závodů. Je místopředsedou České společnosti pro údržbu.

Ing. Bohumil Polanka

Lektor a poradce s dlouholetou praxí v řízení údržby základních prostředků a zavádění progresivních, systémových metod řízení včetně aktivit TPM ve strojírenství. Je členem předsednictva České společnosti pro údržbu.

Program semináře

jednodenní seminář (9:00 - 16:00 hodin)
Dopolední blok
 • Základní pojmy
 • Koncepty/metody údržby
 • Požadavky na údržbu
 • Komplexní produktivní údržba – TPM
 • Systém jakosti a údržba
 • Požadavky norem na údržbu - ISO 9000, QS 9000, VDA 6.1 a VDA 6.3, ISO/TS 16949 a ISO 14 000

Odpolední blok I
 • Cíle auditu
 • Druhy auditů
 • Plán auditu
 • Techniky provádění auditu
 • Provedení auditu
 • Ukončení auditu

Odpolední blok II
 • Dokumentace auditu
 • Zpráva z auditu
 • Struktura auditu dle EFNMS
 • Chování auditora

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.