Strategie outsourcingu údržby

Na semináři se naučíte jak nastavit systém realizace údržby, které činnosti je optimální outsourcovat a které si ponechat. Seznámíte se také s problematikou smluvního zajištění i s modelem motivace dodavatelů údržby.

Lektoři

Ing. Ondřej Povalač

Je absolventem elektrotechnické fakulty ZČU v Plzni. Pracuje ve společnosti ČEZ, a.s. v divizi Klasická energetika, kde řídí údržbu a dodavatelský systém klasických a vodních elektráren ČEZ. Za svoji 20-ti letou praxi v energetice získal bohaté zkušenosti s realizací i řízením údržby energetických zařízení.

Program semináře

jednodenní seminář (9:00 - 16:00 hodin)
Úvod do problematiky
 • Historie outsourcingu v ČEZ 1989 - 2007
 • Kritéria pro outsourcing
 • Modely outsourcingu údržby
 • Funkční údržba, logické celky

Procesy údržby
 • Procesy péče o majetek
 • Řízení prací
 • Subdodavatelé

Smluvní zajištění
 • Principy smluvního vztahu
 • Problematika veřejných zakázek
 • Definice předmětu díla
 • OEM výrobci

Cenotvorba
 • LEVEL 1 a 2 – kalkulace, platební model
 • LEVEL 3 a 4 - cílové ceny, open-book

Kontrolní a zpětná vazba
 • Kontrolní systém a reporting
 • Dashboard údržby
 • ALTWORX
 • Hodnocení dodavatelů

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.