Tvorba programu údržby s podporou FMECA a RCM

Na „vašem stroji a vašich datech“ vás zkušený pedagog a praktik naučí používat Metodu analýzy příčin a kritičnosti důsledků poruch (FMECA) a Metodu údržby zaměřené na bezporuchovost (RCM).

Lektoři

doc. Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D.
doc. Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D.

Je absolventem technické fakulty ČZU v Praze, kde pracuje jako proděkan pro pedagogickou činnost. Publikoval více než 80 vědeckých a odborných příspěvků v oblasti jakosti, spolehlivosti a údržby. Je členem a lektorem České společnosti pro údržbu a České společnosti pro jakost. Tématiku programování ve VBA v MS Excelu studoval na Las Positas College v Kalifornii.

Ing. Jindřich Pavlů, Ph.D.
Ing. Jindřich Pavlů, Ph.D.

Je absolventem technické fakulty ČZU v Praze, kde pracuje jako vědecký pracovník. Publikoval více než 40 vědeckých a odborných příspěvků v oblasti jakosti, spolehlivosti a údržby. Je členem a lektorem České společnosti pro údržbu. Dále pracuje ve firmě Partner mb s.r.o., kde pracuje jako vedoucí vývoje se zaměřením na telematický systém (RMC).

Program semináře

jednodenní seminář (9:00 - 16:00 hodin)
Programy údržby
 • Tvorba programů údržby, typy údržeb
 • Charakteristika poruch a poruchových stavů, struktura spolehlivosti
 • Charakteristiky postupných a náhlých poruch
 • Základní ukazatele spolehlivosti, metodika jejich výpočtu

Metoda analýzy příčin a kritičnosti důsledků poruch (FMECA)
 • Historický vývoj FMECA, základní metodické principy FMECA
 • Charakteristiky funkce, způsobů poruch, příčin poruch a jejich odhalitelnosti
 • Dopady poruch, analýza rizik a rizikové číslo a nápravná opatření

Metoda údržby zaměřené na bezporuchovost (RCM)
 • Základní principy RCM, algoritmus logického stromu rozhodování
 • Definování údržbářských úkolů
 • Zjednodušená kriteriální funkce o rozhodování mezi údržbou po poruše a preventivní údržbou

Workshop
 • Tvorba programu údržby na základě analýzy FMECA a RCM - řešení na vlastních datech
 • Účastníci semináře si připraví schéma vytipovaného stroje a jeho strukturu (stroj, strojní skupiny, podskupiny – pouze funkčně a poruchově významné části stroje) formou excelovské šablony, která vám bude zaslána
 • Na vámi připraveném příkladu si ukážeme princip aplikace těchto metod.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.