Úvod do problematiky poškození ložisek dle ISO 15243:2017

Cílem kurzu, je seznámení účastníků s jednotlivými typy poškození valivých ložisek (dle ISO 15243), důvody a principy jejich vzniku a následného rozvoje poškození. Dále pak sdílení zkušeností z analýz takovýchto poškození a předání doporučení pro omezení / zamezení jejich vzniku.

Lektoři

Ing. Jan Klement
Ing. Jan Klement

Je absolventem strojní fakulty ČVUT v Praze. Svou profesní kariéru zahájil v oboru zkušebnictví motorových vozidel jako Nezávislý Zkušební Inženýr. Od roku 2001 se profesionálně věnuje technickému poradenství v oblasti valivých ložisek a to nejprve jako Aplikační Inženýr, a následně jako Vedoucí Technického Oddělení a Technický ředitel ve společnosti SKF CZ. Je aktivním členem Předsednictva ČSPÚ, pomáhá se vzděláváním manažerů údržeb a přednáší tématiku z oblasti Asset Management, Digitální údržba a Technické vzdělávání.

Program semináře

jednodenní seminář (9:00 - 16:00 hodin)
Terminologie valivých ložisek
  • Základní terminologie jednotlivých částí valivých ložisek různých druhů
  • Základní parametry valivých ložisek

Terminologie analýzy poškození valivých ložisek
  • Stopy chodu
  • Vývoj únavy materiálu oběžných drah
  • Vývoj poškození

ISO názvosloví poškození valivých ložisek
  • Názvosloví jednotlivých druhů poškození valivých ložisek dle ISO 15243, včetně rozdílů dřívějších vydání normy

Příklady jednotlivých poškození valivých ložisek
  • Principy vzniku poškození a vysvětlení

Workshop
  • Ukázky několika poškození a jejich analýzy samotnými účastníky kurzu + vysvětlení

Závěr semináře
  • Představení dalšího možného vzdělávání v oblasti poškození valivých ložisek

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.