Význam TPM v prostředí průmyslových podniků

Vnímáte TPM v rámci vašeho podniku jako systém koordinovaného skupinového úsilí o větší efektivitu zařízení. Jsou vaši uživatelé a operátoři odpovědní za rutinní kontrolu, péči, údržbu a drobné opravy svých strojů a pracovníci údržby koučují uživatele a operátory? Využíváte prediktivní a preventivní údržbu k maximalizaci účinnosti zařízení a zapojujete všechny zaměstnance shora dolů. Udržují provozovatelé autonomně zařízení? Snažíte se o tyto aktivity, a přesto máte pocit, že „to nefunguje“, nebo vám tyto aktivity nic neříkají? Navštivte náš kurz a naučte se, jak se používá TPM k řízení a vylepšení procesu.

Lektoři

Ing. Karel Mayer, Ph.D., MBA
Ing. Karel Mayer, Ph.D., MBA

Je absolventem hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO Ostrava, technické fakulty ČZU v Praze a European school of business and management. Pracuje jako technický ředitel v chemickém průmyslu.

Publikoval řadu vědeckých a odborných příspěvků v oblasti TPM, průmyslového inženýrství a technické diagnostiky. Je předsedou výboru údržby při SCHP ČR.

Působí také jako lektor, školitel a auditor pro oblast průmyslového inženýrství, TPM, risk managementu a projektového managementu pro významné tuzemské i zahraniční konzultační společnosti.

Program semináře

jednodenní seminář (9:00 - 16:00 hodin)
Dopolední blok
  • Postavení údržby ve výrobním podniku – zaměření na štíhlou výrobu
  • Náklady a identifikace slabých míst, nástroje analýzy dat
  • TPM - cíle, nastavení optimální strategie, analýza ztrát
  • Základní nástroje pro neustálé zlepšování procesů

Odpolední blok
  • Program a význam autonomní údržby, tvorba standardů a sledování zpětné vazby
  • Kontrolní mechanismy, postup zavádění TPM step by step, hodnocení hlavních přínosů
  • Význam vzdělávání a rozvoje pracovníků - matice znalostí a dovedností, matice zastupitelnosti
  • Technická diagnostika a prevence, základ pro implementaci strategie 4.0 v údržbě
  • Workshop – praktické příklady

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.