Webinář pro vedoucí pracovníky pracující s normou ČSN EN 1591-4

Webinář je určen pro ty, kteří již mají zkušenosti s normou ČSN EN 1591-4 nebo mají zájem o praktické zkušenosti od začátku platnosti této normy. Cílem webináře je seznámení vedoucích pracovníků s aktuálním „stavem techniky“, požadavky na spolehlivý přírubový spoj a jeho životnost, tak jak stanoví výše uvedená norma.

6 let již provádí společnost TECHSEAL s.r.o. a Dimer Engineering společná školení ve spolupráci se SZÚ Brno s.p. Zpětnou vazbou jsou zkušenosti z montáží a dozorů při realizacích spolehlivých kritických přírubových spojů. Platnost normy přinesla systémový přístup k problémům s netěsností tlakových systémů, ale současně se objevují i nesprávné přístupy ohrožující bezpečnost tlakových zařízení.

Lektoři

Ing. Jan Tomáš
Ing. Jan Tomáš

Je absolventem strojní fakulty ČVUT v Praze, pracuje jako technický ředitel ve společnosti TECHSEAL s.r.o. Publikoval v odborných časopisech zabývajících se problematikou tlakových zařízení, jejich spolehlivosti a při jejich údržbě.

Je členem České společnosti pro údržbu a Asociaci pracovníků tlakových zařízení.

Program semináře

jednodenní seminář (9:00 - 16:00 hodin)
Úvod do problematiky kritických přírubových spojů – základní filozofie
 • Historické souvislosti vzniku EN 1591-4 a její ekvivalent v ASME a podobné standardy
 • Moduly normy a jejich struktura
 • Náklady na realizaci správných montáží, viditelná a neviditelná složka

Zkušenosti z praxe a z realizovaných školení v mnoha montážních firmách
 • Proč je důležité disponovat personálem s akreditovanou zkouškou
 • Obsah školení, na který je při přezkoušení, teorie i praxe kladena zvýšená pozornost
 • Zásady technického dozoru při realizaci kritických přírubových spojů a rozsah odpovědnosti
 • Praktické informace z akreditované zkoušky a z realizací kritických přírubových spojů
 • Provedení auditu
 • Ukončení auditu

Bezpečnostní požadavky na správou montáž kritických spojů podle ČSN EN 1591-4
 • Typy montážních protokolů
 • Ukázka příkladů montážních protokolů

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.