Zásady týmové práce a efektivní komunikace

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy psychologie osobnosti, technikami efektivní komunikace, principy týmové spolupráce, s důvody vzniku konfliktu, možnostmi předcházení konfliktu v komunikaci a způsoby řešení konfliktních situací a s vyjednávacími a technikami, postupy při vedení vyjednávání, druhy vyjednávání a možnostmi využití technik v konkrétních situacích.

Lektoři

Mgr. Lucie Hrubošová

Držitelka certifikátu profesionálního kouče pro oblast výkonového, ericksonovského a všímavého koučinku a lektorka pro oblast soft skils se specializací na vyjednávání, neverbální komunikaci a personalistiku. Od roku 2006 působí jako externí vyučující na VŠB-TU pro předmět Prezentační techniky. Lektorka je autorkou publikací Komunikace pro praxi, Univerzita Palackého v Olomouci, 2011 a Prezentační techniky, VŠB-TUO, Ostrava 2014.

Program semináře

jednodenní seminář (9:00 - 16:00 hodin)
Dopolední blok
  • Úvod do typologie
  • Psychologie a komunikace pro vedoucí pracovníky v oblasti údržby
  • Rozhodování a motivace jednotlivých typů, motivace podřízených

Odpolední blok
  • Neverbální komunikace, verbální komunikace a naslouchání
  • Techniky zvládání konfliktů, manipulace, řízení konfliktů

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.