10.04.2019 - 11.04.2019
Zámek Liblice

Konferenční seminář Údržba pro TOP manažery 2019 k aktuálním tématům údržby.

Výzva pro přednášející a vystavovatele.

Problematika Průmyslu 4.0 je mezioborovou záležitostí, dotýkající se mnoha subjektů a sektorů, včetně údržby. Věříme, že připravovaný seminář poskytne nejnovější informace, ukáže možné přístupy a přinese další inspiraci i pro Vaše potřeby.

Nyní se již můžete hlásit se svými příspěvky . Nejpozději do 11.1.2019.  O zařazení vašeho příspěvku do programu bude rozhodovat vědecký výbor semináře a budete včas informováni.

Podrobné informace o programu i organizaci zde zveřejníme, jakmile budou definitivně dojednány. Již nyní se však můžete hlásit jako účastníci a vystavovatelé.