04.05.2023 - 16.06.2023
VŠB - Technická univerzita Ostrava

Kurz MISTR ÚDRŽBY 2023 - OSTRAVA

Technická univerzita Ostrava

kurz bude záhájen v nové termínu dle zájmu uchazečů - volejte 732 385 196.


Česká společnost pro údržbu (ČSPÚ) poskytuje jediné a komplexní vzdělávání a trénink Mistra údržby v České republice, harmonizované s požadavky Evropské federace národních společností pro údržbu (EFNMS). 

Kurz naplňuje požadavky normy ČSN EN 15628:2015 Údržba - kvalifikace pracovníků údržby.

Finanční prostředky na kurz možno čerpat z dotačních programů.

Cílová skupina:  mistři údržby 

Cíl výuky a tréninku:

Cílem vzdělávání a tréninku je seznámit účastníky kurzu se základními požadavky na práci mistra údržby.