01.10.2011
Na evropské ocenění Euromaintenance Incentive Award 2012 navrhla Česká společnost pro údržbu (ČSPÚ) ing. Václava Kašku ze společnosti Unipetrol RPA. O nominaci rozhodla na základě dlouholeté úspěšné práce V. Kašky v oblasti managementu údržby ve velkém podniku petrochemického průmyslu. Prestižní cenu Euromaintenance Incentive Award uděluje každé dva roky nadace Salvetti Foundation společně s Evropskou federací národních společností pro údržbu (EFNMS) nejvýznamnějším evropským profesionálům v oblasti údržby a asset managementu. Ceremoniál vyvrcholí slavnostním předáním ceny vítězi a diplomů všem nominovaným odborníkům, které bude součástí oficiálního programu konference EUROMAINTENANCE 2012. Ta se koná v květnu 2012 v Bělehradě. Václav Kaška je vedoucím odboru údržby firmy společnosti Unipetrol RPA a v současné době věnuje veškeré úsilí řízení velké odstávky výroby celého litvínovského závodu, který v regionu zaměstnává téměř tři tisíce lidí. Do tehdejších Chemických závodů Litvínov nastoupil Václav Kaška hned po absolvování liberecké Vysoké školy strojní a textilní v roce 1986 a od počátku své kariéry se v této firmě věnuje údržbě výrobního zařízení - nejprve jako technik údržby a později vedoucí údržby výrobny Zplyňování mazutu. Od roku 1992 řídil údržbu divize Agro a počínaje rokem 1999 byl již zodpovědný za údržbu kompletního výrobního zařízení celé firmy.