28.04.2020
Česká zemědělská univerzita, Praha - Suchdol

Lektor : prof. Ing. Václav Legát, DrSc.

Cíl semináře :
Naučit účastníky semináře aplikovat metodu FMECA a RCM při tvorbě nebo aktualizaci programů údržby.
Komu je seminář určen :
Pro manažersky a technicky orientované pracovníky údržby, kteří jsou zodpovědní za zlepšování programů údržby výrobního zařízení.