25.06.2024
Západočeská univerzita v Plzni

Česká společnost pro údržbu ve spolupráci

s Fakultou strojní Západočeské univerzity v Plzni
Vás zve na seminář do PLZNĚ

"Údržba 4.0 a špičkové technologie v praxi“

Aplikace aditivních technologií, žárových nástřiků a laserových technologií v údržbě.

Pokračujeme v tradici letních seminářů ve spolupráci s lídry v oblasti údržby  a zveme Vás 

na ochutnávku moderních technologií na tři špičková pracoviště

Regionální technologický institut - výzkumné centrum Fakulty strojní

VZÚ Plzeň

LaserTherm


Budete mít možnost navštívit vybraná pracoviště a na místě poznat  špičkové technologie.

Prohlédněte si profily.