20.05.2021
ON - LINE

Lektor: doc. Ing. Martin Pexa, Ph.D.

Čas: 9:00 - 12:00

Program webináře:

  • základní systémy údržby
  • volba systému údržby
  • digitalizace v údržbě
  • úvod do spolehlivosti
  • klasifikace poruch

Cena webináře: NEčlen ČSPÚ 1 450,- Kč / člen ČSPÚ 1 150,- Kč

Odkaz na webinář: bude zaslán účastníkům před zahájením webináře.

Lektor na závěr webináře odpoví na dotazy účastníků.