APLIKACE ADITIVNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI ÚDRŽBĚ

APLIKACE ADITIVNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI ÚDRŽBĚ

REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT ZČU V PLZNI

Vážení členové České společnosti pro údržbu,

na poslední mezinárodní konferenci Údržba byly prezentovány příspěvky, které demonstrovaly potenciál aditivních technologií v údržbě strojů a zařízení. Regionální technologický institut, výzkumné centrum Fakulty strojní na Západočeské univerzitě v Plzni, některými technologiemi pro aditivní výrobu disponuje.

Disponujeme technologií kovového tisku, označovanou jako „powder bed fusion“, a tiskem některých kompozitních materiálů a plastů. Disponujeme potřebnými nástroji pro reverzní inženýrství, realizujeme podpůrné výpočty, měření v provozu, laboratorní zkoušky a materiálové analýzy. Komplexní informaci o výzkumném centru RTI naleznete na našich webových stránkách nebo se vše dozvíte, pokud se nás rozhodnete navštívit.

V oblasti aditivních technologií se věnujeme aplikovanému výzkumu a vývoji, spolupracujeme přitom s průmyslovými podniky a máme zkušenosti i s aplikacemi, které se uplatnily při údržbě strojů a zařízení.

Níže si Vám dovolujeme některé naše aplikace stručně představit a nabídnout Vám spolupráci v této zajímavé a perspektivní oblasti.

Miloslav Kepka, manažer RTI pro mezinárodní spolupráci


Kontakt:   www.rti.zcu.cz

Zveřejněno: 05.11.2022

Další aktuality

19. ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA ČSPÚ

Vážení individuální a kolektivní členové České společnosti pro údržbu, z.s..

Předseda předsednictva svolává, v souladu se Stanovami společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU.

Termín:      20.dubna 2023,  od 14:00 hod.

Místo:         Konferenční centrum AV ČR, zámek Liblice, www.zamek-liblice.cz

Program…

EuroMaintenance - Rotterdam Ahoy
EuroMaintenance - Rotterdam Ahoy

ČSPÚ je partnerem největšího evropského kongresu údržby

který se bude konat od 17. do 19. dubna 2023 ve zcela novém, nejmodernějším, Rotterdamském Ahoy Convention Center (RACC). Na návštěvníky čekají tři dny plné hodnotných prezentací, workshopů a ukázek. Současně se v Rotterdamu Ahoy bude konat…

Pamětní plaketa TF ČZU
Pamětní plaketa TF ČZU

DĚKAN

TECHNICKÉ FAKULTY

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

UDĚLUJE

při příležitosti

70.výročí založení Technické fakulty

PAMĚTNÍ PLAKETU TECHNICKÉ FAKULTY

České společnosti pro údržbu, z.s.

Za dlouhodobou spolupráci při rozvoji pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti

doc.Ing.Jiří Mašek, Ph.D.