APLIKACE ADITIVNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI ÚDRŽBĚ

APLIKACE ADITIVNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI ÚDRŽBĚ

REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT ZČU V PLZNI

Vážení členové České společnosti pro údržbu,

na poslední mezinárodní konferenci Údržba byly prezentovány příspěvky, které demonstrovaly potenciál aditivních technologií v údržbě strojů a zařízení. Regionální technologický institut, výzkumné centrum Fakulty strojní na Západočeské univerzitě v Plzni, některými technologiemi pro aditivní výrobu disponuje.

Disponujeme technologií kovového tisku, označovanou jako „powder bed fusion“, a tiskem některých kompozitních materiálů a plastů. Disponujeme potřebnými nástroji pro reverzní inženýrství, realizujeme podpůrné výpočty, měření v provozu, laboratorní zkoušky a materiálové analýzy. Komplexní informaci o výzkumném centru RTI naleznete na našich webových stránkách nebo se vše dozvíte, pokud se nás rozhodnete navštívit.

V oblasti aditivních technologií se věnujeme aplikovanému výzkumu a vývoji, spolupracujeme přitom s průmyslovými podniky a máme zkušenosti i s aplikacemi, které se uplatnily při údržbě strojů a zařízení.

Níže si Vám dovolujeme některé naše aplikace stručně představit a nabídnout Vám spolupráci v této zajímavé a perspektivní oblasti.

Miloslav Kepka, manažer RTI pro mezinárodní spolupráci


Kontakt:   www.rti.zcu.cz

Zveřejněno: 14.11.2022

Další aktuality

EuroMaintenance - Rotterdam Ahoy
EuroMaintenance - Rotterdam Ahoy

Největší evropský kongres údržby

se bude konat od 17. do 19. dubna 2023 ve zcela novém, nejmodernějším, Rotterdamském Ahoy Convention Center (RACC). Na návštěvníky čekají tři dny plné hodnotných prezentací, workshopů a ukázek. Současně se v Rotterdamu Ahoy bude konat přední výstava údržby a…

Tribotechnika v provozu a údržbě
Tribotechnika v provozu a údržbě

Slovo předsedy ČSPÚ ke konferenci - TRIBO 2022.

Ve dnech 8. a 9. listopadu 2022 proběhla v OREA RESORTU DEVĚT SKAL XIX. odborná konference TRIBOTECHNIKA V PROVOZU A ÚDRŽBĚ 2022. Konference dosáhla rekordního počtu účastníků překračujících počet přihlášených 130. Hlavním posláním konference bylo…

Nový kolektivní člen a partner M-AIR systems s. r. o.
Nový kolektivní člen a partner M-AIR systems s. r. o.

Představujeme nového kolektivního člena a partnera M-AIR systems s. r. o.

Společnost M-AIR systems s. r. o. nabízí systém pro správu nejen firemních procesů. Platforma zefektivňuje veškerou administrativu, plánování, řízení, údržbu a provádění práce. Systém byl vyvinut na základě mnohaletých…