ESG - budoucnost v ČR

ESG - budoucnost v ČR

Připravte se s námi na reporting ESG.

Udržitelnost - není jen slovo je to i motto naší jarní konference Údržba pro TOP manažery.

„Moderní údržba – inteligentní řešení pro udržitelný svět“

Jsme plně připraveni vám nabídnout:

  • orientaci v systému ESG - vyškolíme odpovědné pracovníky
  • společně zjistíme připravenost vaší organizace na plnění požadavků ESG - provedeme alalýzu
  • pomůžeme s implementací systému a digitalizací celého procesu

Stejně, jako Vás úspěšně provázíme požadavky zákona č.250/2021 Sb. - bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení, 

provedeme Vás i požadavky systému ESG - nefinanční reporting.


ESG v České republice a její vliv na výrobní firmy a údržbu.

1. Úvod do ESG v kontextu ČR

ESG znamená environmentální, sociální a správní aspekty, které se staly v posledních letech stěžejním pojmem v oblasti udržitelnosti a korporátní odpovědnosti. V České republice, podobně jako v mnoha dalších zemích, se firmy čím dál více zaměřují na to, jak integrovat principy ESG do svých operací. Toto zaměření je nejen reakcí na globální trendy, ale i na požadavky legislativy EU a domácích regulací.

2. Výrobní firmy a ESG

Výrobní firmy, zejména ty, které se zabývají energeticky náročnými procesy nebo výrobou s významným dopadem na životní prostředí, stojí před značnými výzvami. Jejich povinností je nejen snížit emise CO2, minimalizovat spotřebu vody či optimalizovat recyklaci odpadů, ale také dbát na sociální aspekty, jako jsou pracovní podmínky, zdraví a bezpečnost zaměstnanců či vztahy se sousedními komunitami.

3. ESG a údržba

Problematika údržby  je v kontextu ESG klíčová. Udržitelná údržba nezahrnuje pouze technické aspekty, ale také způsoby, jak zajišťovat delší životnost strojů, minimalizovat produkci odpadů a snižovat spotřebu energie. Například, využívání moderních technologií pro monitorování a prediktivní údržbu může pomoci předcházet poruchám a zvyšovat efektivitu výrobních linek, což vede ke snížení environmentálního dopadu.

4. Výzvy a příležitosti

ESG přináší výrobním firmám nejen nové povinnosti, ale nabízí také příležitosti a výzvy. Samotný fakt, že společnost je vnímána jako odpovědná a udržitelná, může zvýšit její konkurenceschopnost na trhu, zlepšit vztahy se stakeholdery a získat přístup k novým příležitostem. Proaktivní přístup k ESG může rovněž vést k inovacím ve výrobě a optimalizaci procesů.

5. Budoucnost ESG v ČR, připravenost firem a naše podpůrné aktivity

Od 1. 1. 2024 bude v České republice Nefinanční ESG reportování povinné pro společnosti s více než 250 zaměstnanci a obratem nad 1 miliardu Kč nebo s aktivy převyšujícími 500 milionů Kč. Toto nové nařízení nejen zvyšuje důraz na udržitelnost v oblasti výroby a údržby, ale také klade důraz na správu nemovitostí a facility management. Ačkoli mnohé firmy již začaly adaptovat své procesy a přizpůsobovat se novým požadavkům, stále existuje mnoho těch, které hledají vhodné směry a řešení. Ze zkušeností víme, že přechod na ESG standardy musí být systémový a komplexní, proto pro vás připravujeme celou řadu webinářů a seminářů, které vám pomohou lépe se orientovat v problematice, pochopit nové požadavky a efektivně je implementovat. Naše mise je podpořit firmy v jejich cestě k udržitelnější a konkurenceschopnější budoucnosti v souladu s ESG principy.


Máte zájem o další informace ?         Napište nám

Zveřejněno: 15.10.2023

Další aktuality

ABB Infoservis
ABB Infoservis

Servisní aplikace ABB Infoservice slaví úspěchy nejen mezi zákazníky.

Nedávno jsme se zúčastnili prestižní tuzemské soutěže WEBTOP100, kde se setkává to nejlepší v oblasti digitální komunikace, a to před špičkovou porotou složenou z 15 odborníků.

 S radostí oznamujeme, že ABB zabodovalo a v…

ZDARMA - Webinář na téma - ESG
ZDARMA - Webinář na téma - ESG

"ESG - cesta k trvale udržitelnému růstu a konkurenční výhodě"

Pro mnohé firmy zkratka neznámá ale brzy povinná.

Smart building club České společnosti pro údržbu vás zve na webinář, kde si položíme dvě stěžejní otázky:

Co udělat předtím, než začnete snižovat svou uhlíkovou stopu? Jak efektivně a…

DIAGO 2024
DIAGO 2024

Pozvání na 41. mezinárodní vědeckou konferenci DIAGO® 2024

Nejvyšší orgán ATD ČR, z.s., dovoluje pozvat na již tradiční akci ATD ČR, z.s., a to mezinárodní vědeckou konferenci DIAGO®. 

Zaměření konference:

Konference je zaměřena na měřicí metody, přístroje a systémy používané v údržbě k…