Nový partner ČSPÚ - INSEKO a.s.

Nový partner ČSPÚ - INSEKO a.s.

Představujeme vám dlouholetého člena a nyní i partnera ČSPÚ společnost INSEKO

Spoločnosť INSEKO a.s. bola založená v roku 1991. Od roku 2005 je certifikovaná podľa ISO 9001:2001.

V roku 2010 bola vytvorená strategická aliancia so spoločnosťou IPESOFT s.r.o. - lídrom na slovenskom trhu v dodávkach komplexných IT riešení pre energetiku a priemyselné podniky na báze vlastných real-time technológií (D2000). Kapitálová previazanosť firiem vytvára predpoklady pre využitie synergie ponúkaných riešení a je zárukou komplexnejšieho pokrytia potrieb zákazníkov pri dodávkach. Spoločne predstavujeme kapacitu viac ako 130 kvalifikovaných pracovníkov na Slovensku.

Filozofia našej akciovej spoločnosti je odvodená z cieľa, ktorý chceme dosiahnuť. Tým cieľom je získať si Vašu dôveru ako nášho zákazníka, uspokojiť Vaše potreby z oblasti, v ktorej podnikáme a správať sa tak, aby sme v budúcnosti zostali Vašim stálym dodávateľom. To sa môže stať skutočnosťou, pretože spoločnosť INSEKO a.s. Vám ponúka produkty a výhody v takej zostave a kvalite, ktorú bežne nenájdete.

Navyše chceme, aby sme sa stali viac ako dodávateľmi, aby sme sa stali Vašimi partnermi.

Aktivity spoločnosti:

 • Informačné systémy
  • Riadenie a údržba majetku – Infor EAM Enterprise, IFS
  • Web interface k Infor EAM, SAP PM, IFS EAM - iWi (Mobilná údržba)
  • Efektivita výrobných zariadení v reálnom čase - PM Toolkit
  • Pokročilé plánovanie - APS – opt-studio (Greycon)
  • Vizualizačná platforma - WEB UI 4.0
 • Integrácia systémov – na ERP a subsystémy (Scada, GIS …)
 • Vývoj funkcionality podľa zadania zákazníkom

 

INSEKO a.s. je systémový integrátor riešiaci požiadavky zákazníkov v oblasti informačných systémov, s nimi súvisiacich technológií a podnikových procesov. Na slovenskom ale aj na českom trhu informačných technológií poskytuje implementačné, školiace a konzultačné služby pre podniky, ktoré potrebujú nástroje a skúsenosti pre automatizáciu prípravy údržbárskych prác, pre redukciu doby odstávky zariadení a pre celkové zvýšenie produktivity práce v údržbe majetku. Od roku 1997 INSEKO, a.s. dodáva a nasadzuje informačné systémy riadenia údržby Infor EAM od globálne pôsobiacej americkej firmy INFOR a zároveň, vzhľadom na úzku previazanosť, implementuje systémy reálneho času materskej spoločnosti IPESOFT.


Tím INSEKO a.s. zaoberajúci sa systémami EAM je vysoko kvalifikovaným tímom so skúsenosťami so strednými ale i rozsiahlymi EAM projektami v SR a ČR.

Radi by sme zdôraznili najmä dlhoročné skúsenosti z implementácie a prevádzky riešenia Infor EAM projektu v spoločnosti Slovnaft v Bratislave s celým radom integrácií vrátane GISu a ORACLu, či implementáciu Infor EAM systému pre SSE-D Žilina, v prostredí SAPu so silným dôrazom na GIS a mobilných klientov. Produktívna prevádzka INFOR EAM Enterprise bola zahájená v roku 2013 v spoločnosti NAFTA a.s. Bratislava a v r. 2015 v spoločnosti MND a.s. Hodonín (Moravské naftové doly).

http://www.inseko.sk/

Zveřejněno: 11.04.2021

Další aktuality

Nový člen ČSPÚ - PLC Services
Nový člen ČSPÚ - PLC Services

Představujeme nového kolektivního člena a partnera ČSPÚ - PLC Services a.s.

Kdo jsme.

Společnost byla založena v roce 1998 pod názvem STP Special Services s. r. o. V roce 2009 prošla reorganizací a přejmenováním na PLC Services, a. s.

Po celou dobu působíme v oblasti výstavby a oprav potrubních vedení v petrochemickém a plynárenském průmyslu, kde se specializujeme na prostředí s hořlavými produkty. Pro tuto činnost jsme získali potřebná...

Pomozte s námi Anetce
Pomozte s námi Anetce

Česká společnost pro údržbu pomáhá prostřednictvím Nadace Preciosa potřebným.

Pomozte i Vy společně s námi Anetce z Liberce.

Anetce je 20 let a narodila se s dětskou mozkovou obrnou a dalšími diagnózami.

Potýká se se středně těžkou poruchou rovnováhy, kdy není schopna samostatné chůze, je u ní nutný stálý doprovod a dohled.

Díky středně těžké retardaci a nutnému doprovodu je velice fixovaná na maminku. Anetka je usměvavá...

Poslední sbohem profesoru Legátovi
Poslední sbohem profesoru Legátovi

Vážení kolegové, přátelé a kamarádi,

 

dne 16. března 2021 nás navždy opustil velikán světové úrovně v oblasti kvality, údržby a spolehlivosti strojních zařízení prof. Ing. Václav Legát, DrSc..

Všichni jsme ho znali, každý jinak, a přesto všichni stejně. Prof. Legát byl nepřekonatelný odborník, který celý život zasvětil práci na Technické fakultě České zemědělské univerzity v Praze, kde pracoval jako člen katedry jakosti a spolehlivosti strojů a svého času i jako proděkan fakulty pro pedagogickou...