Ohlédnutí za konferencí ÚDRŽBA 2022

Ohlédnutí za konferencí ÚDRŽBA 2022

Ve dnech 14. a 15. září 2022 proběhla tradiční mezinárodní konference Údržba 2022 s velmi očekávaným podtextem „Údržba 4.0 a její vliv na úspory - energetické, lidské, technologické, finanční“. Výběr podtextu se ukázal jako velmi aktuální a citlivé téma. Konferenci spolupořádali Česká společnost pro údržbu, Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze, Sdružení automobilového průmyslu a Svaz chemického průmyslu ČR.

 V rámci konference si účastníci mohli vyslechnout prezentace na téma alternativních zdrojů energie a jejich využití v energetickém osamostatnění podniku. Řada příspěvků přednášejících byla zaměřena na sběr a analýzu dat s cílem sledovat energetickou náročnost procesů ve firmách, hledání možností snížení energetické náročnosti za využití různých nástrojů technické diagnostiky či nových postupů údržby. Zmíněna byla i problematika hledání a odstraňování úniků provozních médií ve výrobním procesu.

 Mezi přednášejícími byl člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, podpředseda Slovenské společnosti pro údržbu, svá témata představily společnosti jako Škoda Auto, ABB, ČEZ a celá řada dalších. Partnerství univerzit pro řešení problémů aplikační sféry představil děkan Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.

Program konference vhodně doplnili i zástupci studentského týmu CULS Prague Formula Racing v rámci své prezentace s názvem Formule Student a její vliv na praxi studentů. Během konference se studentům podařilo navázat kontakt pro budoucí spolupráci s výrobci součástí využívající technologii 3D tisku kompozitních materiálů.

Celkem konferenci navštívilo 154 účastníků ze 77 organizací, bylo shlédnuto 31 prezentací na nejrůznější témata a zároveň bylo možné navštívit řadu praktických ukázek u vystavovatelů.

 Obecně lze konstatovat, že v každé firmě lze nalézt úspory z hlediska spotřeby energií nebo zlepšení efektivity výrobního procesu a údržba díky monitorování provozu strojů má významné místo v jejich identifikaci, se snahou popsat co nejpřesněji jejich rozsah a velikost. Konference Údržba 2022 právě skončila, ale vývoj na poli údržby a její modernizace nikdy nekončí a tak se již nyní připravuje konferenční seminář Údržba pro TOP manažery 2023, který proběhne v jarních měsících roku 2023.

Zveřejněno: 25.09.2022

Další aktuality

Podpořme Veroniku na její cestě k lepšímu startu do života!
Podpořme Veroniku na její cestě k lepšímu startu do života!

Veronika z Liberce se narodila s genetickou epilepsií. Vlivem epilepsie nemluví, ale používá znakovou řeč a další alternativní komunikaci pro dorozumívání s okolím. Má zavedenou sondu do žaludku pro hlavní příjem stravy. Potýká se i s mnoha dalšími zdravotními problémy. I přes všechny peripetie…

Webinář údržby CSRD Roadshow MANUFACTURING
Webinář údržby CSRD Roadshow MANUFACTURING

CSRD - ESG - Evropský pohled na udržitelnost

Ve spolupráci s EFNMS Vám přinášíme možnost sledovat webinář na téma UDRŽITELNOST pohledem zahraničních asset manažerů.

Pozvánka na webinář:       KLIKNI ZDE

Přihláška na webinář:       KLIKNI ZDE

Evropský pohled na tematiku ESG pak budete mít možnost…

ESG základy - nový seminář ČSPÚ
ESG základy - nový seminář ČSPÚ

NOVINKA ČSPÚ

ESG - základy, první kroky a praktické souvislosti

jako pokračování úspěšného webináře jsme pro vás připravili jednodenní seminář, ve kterém se dozvíte základy a praktické souvislosti, které Vám pomohou překonat první kroky a pomůže vám nastartovat přechod na udržitelný business.…