Ohlédnutí za konferencí ÚDRŽBA 2022

Ohlédnutí za konferencí ÚDRŽBA 2022

Ve dnech 14. a 15. září 2022 proběhla tradiční mezinárodní konference Údržba 2022 s velmi očekávaným podtextem „Údržba 4.0 a její vliv na úspory - energetické, lidské, technologické, finanční“. Výběr podtextu se ukázal jako velmi aktuální a citlivé téma. Konferenci spolupořádali Česká společnost pro údržbu, Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze, Sdružení automobilového průmyslu a Svaz chemického průmyslu ČR.

 V rámci konference si účastníci mohli vyslechnout prezentace na téma alternativních zdrojů energie a jejich využití v energetickém osamostatnění podniku. Řada příspěvků přednášejících byla zaměřena na sběr a analýzu dat s cílem sledovat energetickou náročnost procesů ve firmách, hledání možností snížení energetické náročnosti za využití různých nástrojů technické diagnostiky či nových postupů údržby. Zmíněna byla i problematika hledání a odstraňování úniků provozních médií ve výrobním procesu.

 Mezi přednášejícími byl člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, podpředseda Slovenské společnosti pro údržbu, svá témata představily společnosti jako Škoda Auto, ABB, ČEZ a celá řada dalších. Partnerství univerzit pro řešení problémů aplikační sféry představil děkan Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.

Program konference vhodně doplnili i zástupci studentského týmu CULS Prague Formula Racing v rámci své prezentace s názvem Formule Student a její vliv na praxi studentů. Během konference se studentům podařilo navázat kontakt pro budoucí spolupráci s výrobci součástí využívající technologii 3D tisku kompozitních materiálů.

Celkem konferenci navštívilo 154 účastníků ze 77 organizací, bylo shlédnuto 31 prezentací na nejrůznější témata a zároveň bylo možné navštívit řadu praktických ukázek u vystavovatelů.

 Obecně lze konstatovat, že v každé firmě lze nalézt úspory z hlediska spotřeby energií nebo zlepšení efektivity výrobního procesu a údržba díky monitorování provozu strojů má významné místo v jejich identifikaci, se snahou popsat co nejpřesněji jejich rozsah a velikost. Konference Údržba 2022 právě skončila, ale vývoj na poli údržby a její modernizace nikdy nekončí a tak se již nyní připravuje konferenční seminář Údržba pro TOP manažery 2023, který proběhne v jarních měsících roku 2023.

Zveřejněno: 25.09.2022

Další aktuality

19. ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA ČSPÚ

Vážení individuální a kolektivní členové České společnosti pro údržbu, z.s..

Předseda předsednictva svolává, v souladu se Stanovami společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU.

Termín:      20.dubna 2023,  od 14:00 hod.

Místo:         Konferenční centrum AV ČR, zámek Liblice, www.zamek-liblice.cz

Program…

EuroMaintenance - Rotterdam Ahoy
EuroMaintenance - Rotterdam Ahoy

ČSPÚ je partnerem největšího evropského kongresu údržby

který se bude konat od 17. do 19. dubna 2023 ve zcela novém, nejmodernějším, Rotterdamském Ahoy Convention Center (RACC). Na návštěvníky čekají tři dny plné hodnotných prezentací, workshopů a ukázek. Současně se v Rotterdamu Ahoy bude konat…

Pamětní plaketa TF ČZU
Pamětní plaketa TF ČZU

DĚKAN

TECHNICKÉ FAKULTY

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

UDĚLUJE

při příležitosti

70.výročí založení Technické fakulty

PAMĚTNÍ PLAKETU TECHNICKÉ FAKULTY

České společnosti pro údržbu, z.s.

Za dlouhodobou spolupráci při rozvoji pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti

doc.Ing.Jiří Mašek, Ph.D.