Ohlédnutí za konferencí ÚDRŽBA 2022

Ohlédnutí za konferencí ÚDRŽBA 2022

Ve dnech 14. a 15. září 2022 proběhla tradiční mezinárodní konference Údržba 2022 s velmi očekávaným podtextem „Údržba 4.0 a její vliv na úspory - energetické, lidské, technologické, finanční“. Výběr podtextu se ukázal jako velmi aktuální a citlivé téma. Konferenci spolupořádali Česká společnost pro údržbu, Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze, Sdružení automobilového průmyslu a Svaz chemického průmyslu ČR.

 V rámci konference si účastníci mohli vyslechnout prezentace na téma alternativních zdrojů energie a jejich využití v energetickém osamostatnění podniku. Řada příspěvků přednášejících byla zaměřena na sběr a analýzu dat s cílem sledovat energetickou náročnost procesů ve firmách, hledání možností snížení energetické náročnosti za využití různých nástrojů technické diagnostiky či nových postupů údržby. Zmíněna byla i problematika hledání a odstraňování úniků provozních médií ve výrobním procesu.

 Mezi přednášejícími byl člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, podpředseda Slovenské společnosti pro údržbu, svá témata představily společnosti jako Škoda Auto, ABB, ČEZ a celá řada dalších. Partnerství univerzit pro řešení problémů aplikační sféry představil děkan Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.

Program konference vhodně doplnili i zástupci studentského týmu CULS Prague Formula Racing v rámci své prezentace s názvem Formule Student a její vliv na praxi studentů. Během konference se studentům podařilo navázat kontakt pro budoucí spolupráci s výrobci součástí využívající technologii 3D tisku kompozitních materiálů.

Celkem konferenci navštívilo 154 účastníků ze 77 organizací, bylo shlédnuto 31 prezentací na nejrůznější témata a zároveň bylo možné navštívit řadu praktických ukázek u vystavovatelů.

 Obecně lze konstatovat, že v každé firmě lze nalézt úspory z hlediska spotřeby energií nebo zlepšení efektivity výrobního procesu a údržba díky monitorování provozu strojů má významné místo v jejich identifikaci, se snahou popsat co nejpřesněji jejich rozsah a velikost. Konference Údržba 2022 právě skončila, ale vývoj na poli údržby a její modernizace nikdy nekončí a tak se již nyní připravuje konferenční seminář Údržba pro TOP manažery 2023, který proběhne v jarních měsících roku 2023.

Zveřejněno: 25.09.2022

Další aktuality

APLIKACE ADITIVNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI ÚDRŽBĚ
APLIKACE ADITIVNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI ÚDRŽBĚ

REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT ZČU V PLZNI

Vážení členové České společnosti pro údržbu,

na poslední mezinárodní konferenci Údržba byly prezentovány příspěvky, které demonstrovaly potenciál aditivních technologií v údržbě strojů a zařízení. Regionální technologický institut, výzkumné centrum…

EuroMaintenance - Rotterdam Ahoy
EuroMaintenance - Rotterdam Ahoy

Největší evropský kongres údržby

se bude konat od 17. do 19. dubna 2023 ve zcela novém, nejmodernějším, Rotterdamském Ahoy Convention Center (RACC). Na návštěvníky čekají tři dny plné hodnotných prezentací, workshopů a ukázek. Současně se v Rotterdamu Ahoy bude konat přední výstava údržby a…

Tribotechnika v provozu a údržbě
Tribotechnika v provozu a údržbě

Slovo předsedy ČSPÚ ke konferenci - TRIBO 2022.

Ve dnech 8. a 9. listopadu 2022 proběhla v OREA RESORTU DEVĚT SKAL XIX. odborná konference TRIBOTECHNIKA V PROVOZU A ÚDRŽBĚ 2022. Konference dosáhla rekordního počtu účastníků překračujících počet přihlášených 130. Hlavním posláním konference bylo…