Ohlédnutí za konferencí ÚDRŽBA 2022

Ohlédnutí za konferencí ÚDRŽBA 2022

Ve dnech 14. a 15. září 2022 proběhla tradiční mezinárodní konference Údržba 2022 s velmi očekávaným podtextem „Údržba 4.0 a její vliv na úspory - energetické, lidské, technologické, finanční“. Výběr podtextu se ukázal jako velmi aktuální a citlivé téma. Konferenci spolupořádali Česká společnost pro údržbu, Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze, Sdružení automobilového průmyslu a Svaz chemického průmyslu ČR.

 V rámci konference si účastníci mohli vyslechnout prezentace na téma alternativních zdrojů energie a jejich využití v energetickém osamostatnění podniku. Řada příspěvků přednášejících byla zaměřena na sběr a analýzu dat s cílem sledovat energetickou náročnost procesů ve firmách, hledání možností snížení energetické náročnosti za využití různých nástrojů technické diagnostiky či nových postupů údržby. Zmíněna byla i problematika hledání a odstraňování úniků provozních médií ve výrobním procesu.

 Mezi přednášejícími byl člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, podpředseda Slovenské společnosti pro údržbu, svá témata představily společnosti jako Škoda Auto, ABB, ČEZ a celá řada dalších. Partnerství univerzit pro řešení problémů aplikační sféry představil děkan Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.

Program konference vhodně doplnili i zástupci studentského týmu CULS Prague Formula Racing v rámci své prezentace s názvem Formule Student a její vliv na praxi studentů. Během konference se studentům podařilo navázat kontakt pro budoucí spolupráci s výrobci součástí využívající technologii 3D tisku kompozitních materiálů.

Celkem konferenci navštívilo 154 účastníků ze 77 organizací, bylo shlédnuto 31 prezentací na nejrůznější témata a zároveň bylo možné navštívit řadu praktických ukázek u vystavovatelů.

 Obecně lze konstatovat, že v každé firmě lze nalézt úspory z hlediska spotřeby energií nebo zlepšení efektivity výrobního procesu a údržba díky monitorování provozu strojů má významné místo v jejich identifikaci, se snahou popsat co nejpřesněji jejich rozsah a velikost. Konference Údržba 2022 právě skončila, ale vývoj na poli údržby a její modernizace nikdy nekončí a tak se již nyní připravuje konferenční seminář Údržba pro TOP manažery 2023, který proběhne v jarních měsících roku 2023.

Zveřejněno: 25.09.2022

Další aktuality

Nový kolektivní člen a partner SMC CZ
Nový kolektivní člen a partner SMC CZ

Představujeme nového kolektivního člena a partnera SMC INDUSTRIAL AUTOMATION CZ, s.r.o. Víc než 60 let vám pomáháme řešit vaše každodenní výzvy

Společnost SMC byla založena v dubnu 1959 v japonském Tokiu a za více než 60 let se stala globálním lídrem v oblasti průmyslové automatizace. Dnes…

Ohlédnutí za konferencí Údržba 2023
Ohlédnutí za konferencí Údržba 2023

Konference Údržba 2023 se vydařila, děkujeme a chystáme další. Rádi bychom poděkovali všem účastníkům konference za aktivní přístup a tvůrčí atmosféru, kterou se nám podařilo společně vytvořit. Děkujeme organizátorům z týmu ČSPÚ a celému kolektivu zámku LIBLICE. sešlo se nás celkem 150 zastoupeno…

Podpořme Zuzku k jejímu návratu do aktivního života!

Devatenáctiletá Zuzka z Frýdštejna měla loni vážnou dopravní nehodu, která změnila život nejen jí, ale i celé její rodině. Zuzka utrpěla vážné poranění mozku a následně upadla do vigilního kómatu. 

I přes pesimistické prognózy lékařů se její rodina rozhodla nevzdat se a podporovat Zuzku v jejím…