Pomáháme s Nadací Preciosa

Pomáháme s Nadací Preciosa

Pomozte s námi Eleonorce z Liberce!

Roční Eleonorce bylo diagnostikováno vzácné genetické nevyléčitelné onemocnění SMA, neboli spinální muskulární atrofie, typ II. Jde o postupné ochabování svalstva a ztrátu hybnosti těla.

I přesto, že ji byla nemoc diagnostikována relativně včas a byla zahájena neprodleně léčba zvaná genová terapie, nemoc se vyléčit nedá. S nemocí a jejími nástrahami se bude Eleonorka potýkat celý život.

Příspěvek od Nadace Preciosa bude použit na rehabilitace, rehabilitační pobyty a kompenzační a zdravotní pomůcky, které usnadní Eleonorce běžný život, a které ji především pomůžou se jednou postavit na nožičky.

Pokud byste chtěli pomoci, můžete si zakoupit naše charitativní náramky za 100 Kč nebo můžete přispět na transparentní účet Nadace Preciosa 115-1546940277/0100, zpráva pro příjemce: Eleonorka.


Děkujeme, že společně s námi pomáháte       https://www.nadacepreciosa.cz/ 

Zveřejněno: 19.10.2022

Další aktuality

APLIKACE ADITIVNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI ÚDRŽBĚ
APLIKACE ADITIVNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI ÚDRŽBĚ

REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT ZČU V PLZNI

Vážení členové České společnosti pro údržbu,

na poslední mezinárodní konferenci Údržba byly prezentovány příspěvky, které demonstrovaly potenciál aditivních technologií v údržbě strojů a zařízení. Regionální technologický institut, výzkumné centrum…

EuroMaintenance - Rotterdam Ahoy
EuroMaintenance - Rotterdam Ahoy

Největší evropský kongres údržby

se bude konat od 17. do 19. dubna 2023 ve zcela novém, nejmodernějším, Rotterdamském Ahoy Convention Center (RACC). Na návštěvníky čekají tři dny plné hodnotných prezentací, workshopů a ukázek. Současně se v Rotterdamu Ahoy bude konat přední výstava údržby a…

Tribotechnika v provozu a údržbě
Tribotechnika v provozu a údržbě

Slovo předsedy ČSPÚ ke konferenci - TRIBO 2022.

Ve dnech 8. a 9. listopadu 2022 proběhla v OREA RESORTU DEVĚT SKAL XIX. odborná konference TRIBOTECHNIKA V PROVOZU A ÚDRŽBĚ 2022. Konference dosáhla rekordního počtu účastníků překračujících počet přihlášených 130. Hlavním posláním konference bylo…