Pomáháme s Nadací Preciosa

Pomáháme s Nadací Preciosa

Pomozte s námi Eleonorce z Liberce!

Roční Eleonorce bylo diagnostikováno vzácné genetické nevyléčitelné onemocnění SMA, neboli spinální muskulární atrofie, typ II. Jde o postupné ochabování svalstva a ztrátu hybnosti těla.

I přesto, že ji byla nemoc diagnostikována relativně včas a byla zahájena neprodleně léčba zvaná genová terapie, nemoc se vyléčit nedá. S nemocí a jejími nástrahami se bude Eleonorka potýkat celý život.

Příspěvek od Nadace Preciosa bude použit na rehabilitace, rehabilitační pobyty a kompenzační a zdravotní pomůcky, které usnadní Eleonorce běžný život, a které ji především pomůžou se jednou postavit na nožičky.

Pokud byste chtěli pomoci, můžete si zakoupit naše charitativní náramky za 100 Kč nebo můžete přispět na transparentní účet Nadace Preciosa 115-1546940277/0100, zpráva pro příjemce: Eleonorka.


Děkujeme, že společně s námi pomáháte       https://www.nadacepreciosa.cz/ 

Zveřejněno: 19.10.2022

Další aktuality

19. ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA ČSPÚ

Vážení individuální a kolektivní členové České společnosti pro údržbu, z.s..

Předseda předsednictva svolává, v souladu se Stanovami společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU.

Termín:      20.dubna 2023,  od 14:00 hod.

Místo:         Konferenční centrum AV ČR, zámek Liblice, www.zamek-liblice.cz

Program…

EuroMaintenance - Rotterdam Ahoy
EuroMaintenance - Rotterdam Ahoy

ČSPÚ je partnerem největšího evropského kongresu údržby

který se bude konat od 17. do 19. dubna 2023 ve zcela novém, nejmodernějším, Rotterdamském Ahoy Convention Center (RACC). Na návštěvníky čekají tři dny plné hodnotných prezentací, workshopů a ukázek. Současně se v Rotterdamu Ahoy bude konat…

Pamětní plaketa TF ČZU
Pamětní plaketa TF ČZU

DĚKAN

TECHNICKÉ FAKULTY

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

UDĚLUJE

při příležitosti

70.výročí založení Technické fakulty

PAMĚTNÍ PLAKETU TECHNICKÉ FAKULTY

České společnosti pro údržbu, z.s.

Za dlouhodobou spolupráci při rozvoji pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti

doc.Ing.Jiří Mašek, Ph.D.