16.10.2024 - 17.10.2024
Konferenční centrum AV zámek Liblice

Připravujeme pro Vás 

20. ročník mezinárodní odborné konference ÚDRŽBA 2024
„Kvalitní péčí o hmotný majetek směrem k údržbářským cílům zítřka“

Termín konání: 16.10. - 17.10.2024

Dovolujeme si Vás i Vaše známé pozvat na tradiční mezinárodní konferenci Údržba 2024, kde se zaměříme na problematiku péče o hmotný majetek s cílem zajistit jeho bezpečný, ekologický a ekonomický provoz do budoucna.

I nadále zůstává základním cílem konference pravidelné setkání pracovníků a lidí se zájmem o rozvoj procesů údržby. Přijďte se s námi podělit o Vaše zkušenosti a dobré nápady a pojďte si mezi námi najít kolegy se stejnou motivací tvořit udržitelnou budoucnost.

Již nyní máte možnost přihlásit své příspěvky a prezentace.


Na konferenci máte možnost:

 • přednášet svůj příspěvek
 • vystavovat - prezentovat výrobky, postupy, služby - získat kontakty
 • být partnerem konference -  mít logo firmy umístěné v partnerské sekci v materiálech a v přednáškovém sále
 • účastnit se jako posluchač
 • navázat nové kontakty při neformálním večerním programu

Kapacita zámku Liblice je omezená - nečekejte a přihlašujte své příspěvky, výstavky, účast a ubytování včas.

 

Videa
17.04.2024 - 18.04.2024
Konferenční centrum AV zámek Liblice

Omlováme se, ale kapacita akce je již kompletně naplněna.

KONFERENČNÍ SEMINÁŘ  17.-18.dubna 2024

„Moderní údržba – inteligentní řešení pro udržitelný svět“

Moderní technologie v údržbě umožňují provozovat strojní zařízení za podmínek, které nejsou provázeny plýtváním zdroji a energiemi a tím se snaží podporovat kvalitní životní prostředí. Pojďte se s námi podělit o Váš postoj k udržitelnému světu představený moderní diagnostikou, využitím dat k získání významných informací o provozu strojních zařízení a o Váš postoj k zajištění provozu zařízení prostřednictvím kvalitní práce personálu.

Na semináři máte možnost:

 • vystavovat - prezentovat výrobky, postupy, služby - získat kontakty
 • být partnerem -  mít logo firmy umístěné v partnerské sekci v materiálech konferenčního semináře a v přednáškovém sále
 • navázat nové kontakty při neformálním večerním programu

 

 

20.09.2023 - 21.09.2023
Konferenční centrum AV zámek Liblice

Zveme Vás na 19. ročník mezinárodní odborné konference

ÚDRŽBA 2023

„Autonomní údržba a diagnostika zařízení aneb každý má vliv na kondici strojů“

Termín konání: 20.9. - 21.9.2023 

Dovolujeme si Vás i Vaše známé pozvat na tradiční mezinárodní odbornou konferenci Údržba 2023, kde se zaměříme mimo jiné na problematiku autonomní údržby a využití technické diagnostiky v oblasti údržby strojů a zařízení. 

Připravili jsme pro vás opět bohatý program s přednáškami nejen z oblasti diagnostiky, ale také z dalších oblastí souvisejících s údržbou. Budete si moci mimo jiné poslechnout příspěvky o robotice, digitalizaci údržby, tribotechnice, energetice, aditivní výrobě, vzdělávání a úloze člověka v procesu údržby a další zajímavá témata.

Cílem konference zůstává pravidelné setkání lidí se zájmem o rozvoj procesů údržby, výměnu zkušeností a dobrých nápadů, s motivací tvořit a být v neustálém kontaktu s dobou.


Na konferenci máte možnost:

 • účastnit se jako posluchač
 • vystavovat - prezentovat výrobky, postupy, služby - získat kontakty
 • být partnerem -  mít logo firmy umístěné v partnerské sekci v materiálech a v přednáškovém sále
 • navázat nové kontakty při neformálním večerním programu
19.04.2023 - 20.04.2023
Konferenční centrum AV zámek Liblice

POZVÁNÍ NA KONFERENČNÍ SEMINÁŘ 19.-20.dubna 2023


„Digitalizací a chytrou údržbou směrem k úsporám,
moderní technologie - šestý smysl údržbářův“

Omlouváme se, kapacita akce je naplněna.

V případě potřeby volejte na telefon 732 385 196 nebo nám napište Klikni ZDE

Tématem setkání je, jak využít Digitální transformaci a Chytrou údržbu k podstatnému zvýšení celkové efektivity firmy. Pojďme se společně podívat na moderní technologie, které se mohou stát naším „šestým“ smyslem.

V moderních technologiích, metodách a postupech je velký potenciál ke zvýšení efektivity procesů a naším cílem je Vás a Vaše kolegy o tom přesvědčit. Na konferenčním semináři se budeme zabývat tématy úzce souvisejícími s optimalizací zdrojů energetických, materiálních, tedy i finančních a zejména lidských a ukážeme si jak dobře nebo špatně lze s nimi hospodařit. Aby lidská práce, bez níž to nikdy nepůjde, byla efektivní, je třeba zvyšovat kvalifikaci a vzdělávání a rozvíjet schopnosti a dovednosti personálu na všech úrovních firemní hierarchie.

Posláním konferenčního semináře je též vytvořit příjemné prostředí a prostor nejen pro výměnu dovedností a zkušeností, ale také pro neformální setkání, prezentaci a výstavky firem s praktickými ukázkami.

Na semináři máte možnost:

 • vystavovat - prezentovat výrobky, postupy, služby - získat kontakty
 • být partnerem -  mít logo firmy umístěné v partnerské sekci v materiálech konferenčního semináře a v přednáškovém sále
 • navázat nové kontakty při neformálním večerním programu

BONUS pro účastníky konference:  50 % sleva na nákup kurzu Akademie údržby - podrobnosti ZDE

Při registraci použijte unikátní kód  "ČSPÚ"


 

11.09.2022 - 16.09.2022
Konferenční centrum AV zámek Liblice

Pozvání na 18. ročník mezinárodní odborné konference

 

„Údržba 4.0 a její vliv na úspory - energetické, lidské, technologické, finanční“

Konference 14.9. – 15.9.2022 je již plně obsazena.

Termín další akce Konferenční seminář TOP 2023 - 19.-20.dubna 2023 

V rámci letošní konference Údržba 2022 budeme diskutovat nad celou řadou témat, která souvisí s energetickými zdroji a jejich efektivním využitím, s hospodárností a ekologičností provozu strojů, s eliminací globálních rizik, s využitím celého životního cyklu zařízení včetně opravitelnosti a jeho následné recyklaci a dále je nutné sledovat a vyhodnocovat provozní data, hledat vhodné intervaly k obnově strojů a v neposlední řadě nesmíme zapomenout ani na zdroje lidské. Abychom pracovali hospodárně je třeba vhodně propojit a nastavit všechny oblasti firemní činnosti.

Své příspěvky si pro vás připravila celá řada firem a řečníků.

Součástí konference jsou i tradiční výstavky partnerů konference.

Podrobnosti naleznete v programu konference.


Na konferenci máte možnost:

 • účastnit se jako posluchač
 • vystavovat - prezentovat výrobky, postupy, služby - získat kontakty
 • být partnerem -  mít logo firmy umístěné v partnerské sekci v materiálech a v přednáškovém sále
 • navázat nové kontakty při neformálním večerním programu

 

08.09.2021 - 09.09.2021
Konferenční centrum AV zámek Liblice

Pozvání na 17. ročník mezinárodní odborné konference

ÚDRŽBA 2020 - 2021„Efektivnost aplikace Průmyslu 4.0 do managementu údržby“

Termín konfrence  8.-9. září 2021 . 

Uvolnila se 3 místa na konferenci. Můžete se přihlásit.

17. ročník mezinárodní odborné konference je pokračováním v naplňování našich cílů – prezentovat nové myšlenky a umožnit výměnu zkušeností ke všem otázkám, které souvisejí s managementem péče o hmotný majetek (HM) a zvláště s Údržbou 4.0 strojů a zařízení.

Letošní ročník je specifický hned dvěma aspekty

 • Základem programu je téma a příspěvky jarního konferenčního semináře Údržba pro TOP manažery 2020, který jsme zásahem „Vyšší moci“ nemohli uskutečnit
 • Byli jsme nuceni odložit i podzimní termín Údržba 2020

Záštitu nad konferencí převzal

ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA a

Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Pevně doufáme, že konferenci v roce 2021 uskutečníme, nahradíme si roční výpadek a sejdeme se v hojném počtu v tradičních prostorách Konferenčního centra Akademie věd ČR na zámku Liblice.

 

Na konferenci máte také možnost:

 • vystavovat - prezentovat výrobky, postupy, služby - získat kontakty
 • být partnerem -  mít logo firmy umístěné v partnerské sekci v materiálech a v přednáškovém sále
 • navázat nové kontakty při neformálním večerním programu


Videa
01.04.2020 - 02.04.2020
Konferenční centrum AV zámek Liblice

AKCE JE ZRUŠENA

Vážení přihlášení i potencionální účastníci.

Omlouváme se za zrušení plánované akce dané zásahem vyšší moci, je nám to líto.

Celou akci přesunujeme na podzimní termín 14. - 15.10.2020 - bude pod názvem

17. ročník mezinárodní odborné konference ÚDRŽBA 2020 a doufáme, že se nám společně podaří oslavit i 20.výročí činnosti ČSPÚ.

Zaslané přihlášky není potřeba stornovat a vypisovat nové. Přihlášky vám automaticky převedeme na podzimní termín.

Pokud máte potřebu storna, spojte se prosím s námi na info@udrzba-cspu.cz

Děkujeme za vaši přízeň a doufáme, že se brzy zase setkáme.

 

 

POZVÁNÍ NA KONFERENČNÍ SEMINÁŘ

Vážení přátelé a kolegové,

jménem přípravného výboru a České společnosti pro údržbu Vás zveme k aktivní účasti a zapojení do odborného programu a diskuse Konferenčního semináře Údržba pro TOP manažery 2020.

Cílem je poskytnout vrcholovým manažerům informace z oblasti Efektivnosti aplikace principů Průmyslu 4.0 do managementu údržby. K danému tématu vystoupí řada odborníků z oblasti údržby, výroby,  diagnostiky a prediktivní údržby z Čech i zahraničí.

Úvodní přednášku, která bude věnována lidskému faktoru v procesu digitální transformace ve firmách, přednese člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy Ing. Jiří Holoubek.

O svoje zkušenosti se s vámi mimo jiné podělí jednak pracovníci předních českých firem, jako jsou například ŠKODA, SKF, MIELE a další a také zástupci akademické sféry z ČZU, ČVUT, VŠB.

Na semináři máte také možnost:

 • vystavovat - prezentovat výrobky, postupy, služby - získat kontakty
 • být partnerem -  mít logo firmy umístěné v partnerské sekci v materiálech konferenčního semináře a v přednáškovém sále
 • navázat nové kontakty při neformálním večerním programu

 

Videa
30.10.2019 - 31.10.2019
Palazzo Dei Congressi, Lugano, Switzerland

World Maintenance Forum 2019

The International Maintenance Association (IMA) with great pleasure invites your esteemed organization to participate in the

“World Maintenance Forum 2019”

Under the theme

“First Global Meeting of Maintenance Societies”
A Worldwide Overview of Current Practice of Maintenance Training and Education

The conference will be held at The Convention Center (Palazzo Dei Congressi), Lugano, Switzerland on 30 - 31 Oct 2019.

The International Maintenance Association (IMA) is a worldwide organization comprising members of 30 countries on five major continents particularly with members from North America, South America, Africa, Australia, the Middle East, the Far East, and Europe. Members include researchers, senior managers, and Subject Matter Experts, in maintenance industry, specialists, curriculum developers, and trainers in different field. This cluster aims to enhance the physical assets maintenance management.

The IMA vision is “Global Platform for Knowledge Exchange of Effective Maintenance Practices and Management.

The IMA has chosen the 2019 conference theme after conducting a survey among a committee of many subject matter experts, Maintenance specialists, and academics from different parts of the globe.

This specialized COMMITTEE is working on this theme and preparing a study on “Worldwide Overview of Current Practice of Maintenance Education and Training (ME&T)” in order to find out what are theshortcomings within ME&T in order to reach the BEST formula of (MT&E) globally and make it as a guideline at international level to help local and regional organizations/ associations to plan and strategically develop their Maintenance Training and education plans. This is also to make best value in Budgeting, Maintenance planning & scheduling and maintenance optimization.

The study is being conducted by a co-operative team of International Experts to assess the CURRENT approaches to the Education, Training and Apprenticeships of those involved in the maintenance activities.

The study implemented a scan of global training literature. The scan benchmarked that training literature against pre-described best practice, conducted a gap analysis for each identified product, and recommended a desired maintenance practice competency set and supporting training program.

A REPORT of the study and the findings are subjected to review and debate by international O&M experts from Maintenance Societies worldwide during the IMA World Maintenance Forum 2019. Detailed workshops about the conference will be also offered during the conference period and these workshops will soon be announced.

Conference attendees (Maintenance Societies, Institutes, and Organizations) will benefit free registration for maximum two (2) attendees of each. Any society, organization, etc.)  Wishes to have extra number of attendees will have to pay the registrations fee for the extra attendees (€500 per person).

A link to Sponsorship and Registration form is attached for your attention. The concept notes and Draft agenda will be sent to you at a later stage and will also be posted on the International Maintenance Association official website (www.ima-world.org).

Sponsorship Registration

Maintenance Societies can RSVP free no later than 31 August 2019 by filling the Online Registration Form or visiting our website www.ima-world.org  

Registration fees for application received after 31 August 2019 is subjected to charge € 500 per person.

For more information, please contact:

Technical Committee Director
Email: tcd@ima-world.org
Phone: (41) 91 225 87 13
www.ima-world.org

World Maintenance Forum 2019

23.10.2019 - 24.10.2019
Konferenční centrum AV zámek Liblice

ÚDRŽBA 2019 - „Management údržby musí být holistický – celek je důležitější než jeho části.“

Omlouváme se, ale kapacita akce je již kompletně naplněna.

Vážení přátelé a kolegové,

zveme Vás na 16.ročník MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ KONFERENCE  ÚDRŽBA 2019, která se koná 23. a 24.10.2019 na zámku Akademie věd Liblice.

Záštitu MPO udělil konferenci místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA.

Jménem přípravného výboru konference a České společnosti pro údržbu Vás zveme k aktivní účasti a zapojení do odborného programu a diskuse mezinárodní konference ÚDRŽBA 2019.

Podělte se o vaše zkušenosti a pomozte zprostředkovat objektivní a aktuální přenos informací o vývoji údržby do průmyslových a jiných organizací, o údržbářských systémech, organizaci údržby a informačních systémech údržby včetně nových pohledů na Údržbu 4.0 ve světě a v ČR.

V rámci doprovodného programu mají firmy možnost prezentovat své výrobky a služby, stát se partnerem konference a umístit své LOGO do materiálů konference.

Videa
10.04.2019 - 11.04.2019
Zámek Liblice

Konferenční seminář Údržba pro TOP manažery 2019 k aktuálním tématům údržby.

Problematika Průmyslu 4.0 je mezioborovou záležitostí, dotýkající se mnoha subjektů a sektorů, včetně údržby. Věříme, že připravovaný seminář poskytne nejnovější informace, ukáže možné přístupy a přinese další inspiraci i pro Vaše potřeby.

Program již naleznete v příloze. Jako tradičně bude obohacen o výstavky a praktické ukázky.

K vidění v akci budou například drony s nejnovější diagnostickou technikou nebo závodní monopost studentů ČZU.

24.10.2018 - 25.10.2018
Konferenční centrum AV zámek Liblice

Litujeme, ale konference je již plně obsazena.

Vážení přátelé a kolegové,

zveme Vás na 15.ročník MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ KONFERENCE  ÚDRŽBA 2018

Která se koná 24. a 25.10.2018 na zámku Liblice  

Záštitu MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU udělila konferenci ministryně Ing. Marta Nováková.

Jménem přípravného výboru konference a České společnosti pro údržbu Vás zveme k aktivní účasti a zapojení do odborného programu a diskuse mezinárodní konference ÚDRŽBA 2018.

Letošní 15. ročník mezinárodní odborné konference je pokračováním v naplňování našich cílů – prezentovat nové myšlenky a umožnit výměnu zkušeností ke všem otázkám, které souvisejí s managementem péče o hmotný majetek (HM) a zvláště s Údržbou 4.0 strojů a zařízení.

04.04.2018 - 05.04.2018
Zámek Liblice

Konferenční seminář pro TOP manažery 2018 k aktuálním tématům údržby.

Problematika Průmyslu 4.0 je mezioborovou záležitostí, dotýkající se mnoha subjektů a sektorů, včetně údržby. Věříme, že připravovaný seminář poskytne nejnovější informace, ukáže možné přístupy a přinese další inspiraci i pro Vaše potřeby.

 

Podrobné informace o programu i organizaci zde zveřejníme, jakmile budou definitivně dojednány. Již nyní se však můžete k účasti hlásit.